Естествена история

Емблема за пояснителна страница Тази статия е за произведението на Плиний. За природната наука вижте Естествознание.
Naturalishistoria
Естествената история отпечатана от пресата на Гутенберг (1669 г.)

„Естествена история“ (Naturalis Historia) е труд, съставен около 77 г. от Плиний Стари за императора Тит. Приема се за начало на енциклопедизма след въведения универсализъм с „Всеобщата история“ от Полибий.

Тя не е исторически труд, а универсална енциклопедия за природни и създадени от човека предмети и явления. Естествената история е единствената съхранила са до наши дни антична работа на Плиний и може би най-дългият латински текст от класическия античен период.

Съдържание

В 37-те книги на енциклопедията Плиний представя следните предмети:

Значение

Значението на енциклопедичния труд на Плиний за римската литература и цивилизация е огромно и в този смисъл то има общочовешки ценностен характер.

Източници

Animal Diversity Web

Animal Diversity Web (ADW) (в превод от английски език: Животинското разнообразие Уеб) е онлайн база данни, съдържаща информация по естествена история, класификация, и характеристики на хиляди видове животни. Тя включва хиляди снимки, стотици звукови клипове, както и виртуален музей.

ADW действа като онлайн енциклопедия, като всеки отделен вид фиш (сметка) показва основна информация, специфична за отделен вид. Всеки фиш включва географски обхват, местообитание, физическо описание, възпроизвеждане, продължителност на живота, начин на живот, поведение, навици на хранене, хищничество и природозащитен статус.

ADW е създаден от персонала на Музея по зоология в Университета на Мичиган. Фишовете се подготвят от студенти и преподаватели от над 30 колежа и университета в Съединените щати, впоследствие се рецензират от научните работници на музея. ADW има и над 350 фиша на висшите таксономични групи, както и класификацирани списъци на стотици хиляди видове, които все още нямат изготвени фишове.

Алмас

Алмас е името на предполагаемо същество, живеещо в района на Монголия, Непал, Памир, Кавказ и планината Алтай. На монголски името на съществото означава „див човек“. Най-ранното писмено сведение за Алмас е от дневника на баварския благородник Ханс Шилтберг и датира от 1420 година. Тогава той бил пленник на монголите, които го завели при своя владетел. На път за там те минали покрай Тиеншан и там Ханс видял дивите хора.

В Монголия тези "диви хора" са познати от XVIII век. От този период датира и един ръкопис по естествена история, в който са описани всякакви реално съществуващи животни и в него има описание на Алмас. Вътре е описано също, че месото от Алмас е полезно и лековито, което подсказва, че местните монголци не са приемали Алмас, като човешко същество. За лечебните свойства на месото пишат и тибетските монаси.

Според Николай Овчаров хан, носещ името Алмас, е владетелят на Волжка България, приел исляма от след военен съюз с арбаския халиф Муктадар. През 922 г. той обединява отделните племена и създава Волжко-Камска България в битки с хазарите. Малко след това киевският княз Светослав Игоревич слага край на хазарската държава.

Андрю Карнеги

Андрю Карнеги (на английски: Andrew Carnegie; произношение: Кар′нейги, но обикновено ′Карнъги или Кар′неги) е американски бизнесмен и филантроп от шотландски произход.

Той е роден в Дънфърмлин, Шотландия в бедно семейство и емигрира в САЩ през 1848 г. Заселва се със семейството си в Питсбърг, Пенсилвания, където по-късно си спечелва името на известен бизнесмен и филантроп.

През 1870 г. построява първата си доменна пещ, а към 1890 г. е начело на бързо растящата американска стоманодобивна промишленост. Негово верую е „Евангелието на богатството“ (на английски: Gospel of Wealth), чиято централна теза е, че богатите имат морален дълг да бъдат големи филантропи. В съответствие с това през 1900 г. създава в Питсбърг Техническо училище „Карнеги“ с цел да обучи майстори и занаятчии и да ги превърне в инженери и учени. Впоследствие то се разширява и превръща в университета „Карнеги Мелън“. Построил е стотици обществени библиотеки и няколко големи научноизследователски центъра и фондации.Дарява немалка сума за построяването на концертна зала в Ню Йорк, наименувана в негова чест "Карнеги Хол". Други сгради с дарения от него и носещи неговото име са: 420-местна зала в Люисбург, Западна Вирджиния; 1928-местна зала в Питсбърг, Пенсилвания (в съседство с музея „Карнеги“ за естествена история, както и с библиотеката „Карнеги“ на Питсбърг); 1022-местна музикална зала, част от библиотеката на предградието на Питсбърг Хоместед; 540-местна зала в родния му град Дънфърмлин, Шотландия.

Фондацията на Карнеги спонсорира провеждането на известната Карнегиева анкета след Междусъюзническата война в 1913 г. В София, близо до НДК има улица, носеща неговото име.

Анри Бекерел

Антоан Анри Бекерел (на френски: Antoine Henri Becquerel) е френски физик, откривател на естествената радиоактивност и носител на Нобелова награда за физика за 1903 година. Научната му дейност се заключава предимно в изследвания в областта на магнитооптиката, фосфоресценцията и радиоактивността.. На негово име е наречена единицата за радиоактивност в системата СИ – бекерел.

Бернар Жермен дьо Ласепед

Бернар Жермен Етиен дьо Ла Вил сюр Илон, граф на Ласепед (на френски: Bernard-Germain-Étienne de La Ville-sur-Illon, comte de Lacépède) е френски зоолог и политик. Той работи главно в областта на ихтиологията и херпетологията.

Венеция и Истрия

Венеция и Истрия или Регион X Венетия и Истрия (на латински: Regio X Venetia et Histria) е административно-териториална единица в Римската империя през епохата на принципата — „регион“, в състава на римска Италия. Също е провинция на Римската империя през епохата на домината в Западната Римска империя.

Главен град е Аквилея.

Около 7 пр.н.е. Октавиан Август разделя Италия на 11 региона. Събитието е описано от Плиний Стари в неговата „Естествена история“ (Naturalis Historia).

Енциклопедия

Енциклопедията е вид справочник, съдържащ обобщение на цялата информация от всички области на знанието или от дадена негова област.Енциклопедиите включват набор от тематични статии, които обикновено са подредени по азбучен ред на заглавията и са по-дълги и по-подробни от дефинициите в речниците. Най-общо казано, за разлика от речниковите дефиниции, които се концентрират върху лингвистичната информация за съответния термин, енциклопедичните статии наблягат на фактологичната информация за обекта, означаван от термина.Енциклопедии съществуват от около две хилядолетия, като най-старата запазена е „Естествена история“ (Naturalis Historia) на Плиний Стари (1 век). Съвременните енциклопедии се появяват около 17 век като резултат от развитието на речниците. През следващите столетия се издават множество енциклопедии, като някои включват само един том, а други са многотомни. Някои съвременни енциклопедии са електронни и често са със свободен достъп.

Естествознание

Естествознание (също природознание, естествена история на английски: natural history) е област на науката, изучаваща съвкупността на естествените науки, разглеждани като едно цяло. Английският термин „natural history“ е превод на латински: naturalis historia. Значението на термина отначало е обозначавало всичко, свързано с природата (например Плиний Стари е известен с природонаучното си съчинение„ Naturalis historia“ („Естествена история“), което е единственият запазен до днес негов труд), но се е стеснявало постепенно с времето.

Съвременните определения на естествознанието имат най-разнообразен произход и поради това съществуват множество дефиниции. Например естествената история може да се дефинира както като тип наблюдение и неговият обект, така и като целият обем от натрупано знание, практики и умения, при което ударението се поставя повече върху наблюдателя, отколкото върху наблюдавания предмет.

Учените, които се занимават с естествена история се наричат натуралисти или естествоизпитатели.

Жорж Албер Буланже

Жорж Албер Буланже (на френски: George Albert Boulenger) е британски зоолог и ботаник от белгийски произход. Член на Британското кралско научно дружество.

Категат

Категат (дат. Kattegat, шв. Kattegatt) е проток, който разделя шведското крайбрежие на Скандинавския полуостров и датския полуостров Ютланд. Той свързва залива Скагерак на Северно море с Балтийско море.Името Категат е съчетание от думите katt (тесен) и gat (дупка) на среднодолнонемски език – общ език на градовете от Ханзата и предшественик на долногерманските езици. Въпреки привидната си ширина плавателната част на Категат е тясна поради плитчините в западната му част. Съществува предположение, че втората част от името произлиза от промяна в изговора на Codanus sinus – „залива“, разделящ континента от „Скандинавските острови“, описан от римския географ Помпоний Мела и цитиран като авторитетно описание от Плиний в неговата „Естествена История“.

Койлалети

Койлалетите (на латински: Coelaletae) са тракийско племе, живяло по средното течение на Хеброс (Марица). В 77 - 79 година Плиний Стари в „Естествена история“ пише, че реката ги разделя на голямокойлалети (Coelaletae maiores), живеещи под Хемус и малокойлалети (Coelaletae minores), живеещи под Родопите. В своите Анали Тацит споменава койлалетите, които заедно с одрисите и диите в 21 година вдигат антиримско въстание. В провинция Тракия има стратегия Койлалетика (Κοιλητική).

Корнелий Непот

Корнелий Непот (лат. Cornelius Nepos) е римски писател и историк. Роден е в 100 г. пр. Хр., а умира през 25 г. пр. Хр. Неговото родно място е най-вероятно Хостилия (днес Ostiglia), селище в Цизалпийска Галия, не далеч от Верона. Галският му произход е засвидетелстван от Авзоний и Плиний Стари (Естествена история, III. 22). Той е приятел на Катул, който посвещава свои поеми на него (I. 3), Цицерон и Атик.

На него се приписва известната сентенция: „Si vis pacem, para bellum“ („Ако желаеш мир, готви се за война.“)

Кракен

Кракен (kreɪkən или krɑːkən) е митично морско чудовище. То представлява гигантски октопод или сепия. Размерите му са над 15 метра дължина с пипалата. Кракенът обитава морските води на Исландия и Норвегия, но е срещан и в други части на Атлантика.

Лавразия

Лавразия е по-северният от двата суперконтинента (другият е Гондвана), които формират суперконтинента Пангея преди около 335 до 175 млн години. Той се отделя от Гондвана преди 215 до 175 млн години (започвайки в късния Триас) като отива на север при разпадането на Пангея.

Името обединява имената на Лаврентия (името на Северноамериканския кратон) и Евразия. Според геоложкото наименуване, Лавразия включва повечето от сушата, която съставлява днес континентите в Северното полукълбо, предимно Лаврентия, Балтика, Сибир, Казахстания, Северен и Източен китайски кратон.

Музей на науката (Лондон)

Музеят на науката (на английски: Science Museum) е разположен в централната част на Лондон в южен Кенсингтън, в близост до Музея по естествена история и музея „Виктория и Албърт“. Основан е през 1857 г. след Голямото изложение и е сред туристическите забележителности на Лондон.

През 2013 г. е 19-тият най-посещаван музей в света с около 3,3 млн. посетители.

Орхидеи

Орхидеи или Салепови (Orchidaceae) е семейство покритосеменни растения, с описани 800 рода и 25 000 вида.

Името им идва от гръцката дума orkhis (όρχις), означаваща „тестис“, заради формата на луковиците на рода Orchis. Думата за първи път е използвана от считания за баща на ботаниката древногръцки учен Теофраст (372/371 – 287/286 пр.н.е.), в книгата му „Естествена история на растенията“.

Плиний Стари

Гай Плиний Секунд (на латински: Gaius Plinius Secundus), наричан накратко Плиний Стари (или Старши) (на латински: Plinius maior), роден около 23 г. в Комо, починал на 24 август 79 г. в Стабии) бил римски учен.

Рубин

Рубинът е розов до розовочервен скъпоценен камък, разновидност на минерала корунд (алуминиев оксид), чието оцветяване се дължи преди всичко на примеси от хром. Името му произлиза от ruber или rubrum – латинската дума за „червен“.

В древна Русия рубините са наричани яхонти. Цветовете на рубините варират от дълбоко розово до наситено червено с виолетов оттенък. Най-висока стойност имат рубини с цвят, наречен „гълъбова кръв“ – червен с леко виолетов оттенък.

Първите сведения за тези прекрасни камъни са от 4 век пр.н.е. и се срещат в индийските и бирманските летописи. В Римската империя рубинът бил на особена почит и се ценял повече от диамантите. Колекциите с рубини на кардинал Ришельо и Мария Медичи са били известни из цяла Европа.

Най-известните рубини са „Северната звезда“, намиращ се в Музея по естествена история в Ню Йорк, както и „Рубинът на Едуард“, съхраняван в Британския музей по естествена история в Лондон.

Според древните поверия рубинът е камък на живота. Считало се, че защитава от чума и от дявола. За основно мистично свойство на рубина се смятала способността му да поражда влечение към великото. Астролозите го препоръчват като талисман на родените под знака на Овен.

Триполи

Триполи е столицата и област на Либия. Населението му е 1 158 000 души през 2018 г. Има стара и нова част.

На други езици

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.