Дени Дидро

Дени Дидро (на френски: Denis Diderot) е известен френски философ, просветител, писател, художествен критик. Основател и редактор на Енциклопедия или Тълковен речник на науките, изкуствата и занаятите (1751 – 1780). Заради атеизма и антиклерикализма си е и низвергван. Стои по-близо от другите материалисти метафизици от 18 век до идеята за самодвижение на материята. Изказва догадки за съществуване в неживата природа на способност за биологическа еволюция. Приема, че съзнанието на законодателите е решаващ фактор в историческото развитие. Развива реалистични естетически възгледи.

Дени Дидро
Denis Diderot
френски философ и писател
Louis-Michel van Loo 001
Дидро, от Луис-Мишел Ван Лу, 1767 г.

Роден
Починал
Погребан Франция

Националност Флаг на Франция Франция
Образование Парижки университет
Философия
Регион Философия на 18 век
Епоха Западна философия
Школа Енциклопедизъм
Интереси фатализъм, атеизъм, политическа философия, детерминизъм

Подпис
Denis Diderot signature
Уебсайт www.denis-diderot.com

Биография

Произход и ранни години (1713 – 1743)

Дени/Дьони Дидро е роден на 5 октомври 1713 г. в Лангр в югозападната част на провинция Шампан, Франция. Семейството му има древноборжуазен произход. Баща му е потомствен занаятчия ножар. Той е първородният син в семейството, има още един брат и две сестри.

Първоначалното си образование получава в йезуитската школа в родния си град, където прави впечатление на наставниците си с острия си ум. Бащата Дидро готви първородния си син за духовно поприще, но той не усеща призвание за това. Младежът завършва Парижкия колеж „Аркур“ и това окончателно го откъсва от орбитата на йезуитите. Баща му склонява Дидро да се посвети на правото и младият човек започва работа в Париж в кантората на прочут юрист. Но запленен от литературата занемарява следването си. Поради това родителите му го лишават от издръжка. Така Дидро става син от многобройните свободни литератори в Париж. Издържа се с частни уроци по математика, която му се удавала, приема и всякаква друга работа. По собственото му признание започва да пише църковни проповеди за португалските колонии, за което му се заплаща.

С голям ентусиазъм Дидро се заема с изучаването на английски език, за да чете тамошните философи в оригинал. Макар че никога не успява да посети Англия, по-късно английският език му помага да се сприятели с Лорънс Стърн и актьора Гарик в салона на барон Холбах.

Семейство

Половин столетие Дидро живее в Париж като свободен литератор и философ. През 1743 г. се жени за Антоанет Шампион, дъщеря на вдовица, която през следващите десет години му ражда четири деца (две момчета и две момичета). От децата оцелява само една дъщеря, г-жа Вандьол, която пише първата био­графия за баща си и полага грижи по издирване на литературното му наследство.

Период в Русия (1773)

Greuze Portrait of Diderot
Портрет на Дидро от Жан-Батист Грьоз, 1766 г.

През пролетта на 1773 г. почти шестдесетгодишен, Дидро при­ема поканата на руската императрица Екатерина Велика да ѝ гостува и се отправя за Санкт Петербург. В Русия той прекарва около осем месеца. За обратния път получава покана да се отбие при Фридрих II в Прусия, но предпочита да се спре за известно време в Холандия, след което се прибира в Париж.

Последни години

По-голямата част от живота си великият просветител прекарва в Париж в скромен апартамент на петия етаж на стара сграда, където се намира неговият кабинет, отрупан с книги, съседства с трапезарията и детската стая. Едва през последните десет години Дидро живее сносно в хубава къща със семейството си, благодарение щедростта на руската императрица Екатерина II, която му купува дом в аристократичния квартал „Сен Жермен“. А цяло десетилетие преди посещението му в Русия Екатерина II предоставя личната си библиотека на просветителя и го назначава за свой придворен библиотекар, като му изплаща годишната заплата за петдесет години напред. По този повод Дидро оби­чал да се шегува, че честта го задължава да живее още цели петдесет години, за да си оправдае получената в аванс заплата.

През последните десет години от живота си, вече освободен от грижите по Енциклопедията, Дидро се посвещава изцяло на литературен труд.

Има предположения, че вследствие на остро простудно заболяване по време на пътуването му до Русия се разболява от туберкулоза. През лятото на 1784 г. болестта му се обостря и в края на юли същата година Дидро умира на 70-годишна възраст. Според твърденията на дъщеря му последните думи на Дидро, казани пред приятели, били: „Първата стъпка към философията е безверието...

Творчество

Философски съчинения

„Философски мисли“

През 1746 г. младият Дидро публикува книгата „Философски мисли“, предизвикала голямо брожение сред просветителите. В нея той вече застъпва позициите на един просветен деизъм, който не отрича съществуването на Бога, но търси нови, по-ефикасни средства то да бъде мотивирано. Във „Философски мисли“ Дидро като че ли се доближава до пантеизма на Спиноза, откриващ Бога във всяко кътче на мирозданието. Бог не бива да стои затворен зад стените на храма – смята Дидро и произнася своята сакрална фраза: „Разширете Бога!“ (Elargisscz Dieu!). Заедно с призива на Волтер „Стъпчете нечестивата“ „Разширете Бога!“ се превръща в най-популярния девиз на епохата. Но за разлика от Волтер, който насочва острието на критиката си към римокатолическата църква, към религиозния фанатизъм и несъоб­разностите в Светото писание, Дидро е много по-аналитичен и подхожда към фун­даменталните принципи на религията като философ и теолог. Книгата е оценена в религиозните среди като подкопаваща вярата и осъдена от Парижкия парламент на изгаряне. Това обаче не обезсърчава младия философ, който три години по-късно публикува друг текст, преценен като открито атеистичен – „Пис­мо за слепите в полза на зрящите“.

„Писмо за слепите, предназначено за зрящите“

Писмо за слепите, предназначено за зрящите“ е есе, публикувано през 1749 година. В него Дени Дидро засяга въпроса за зрителното възприятие, интереса към който се възражда в тази епоха след няколко успешни операции за възстановяване на зрението на слепи по рождение деца (хирургическо лечение на вродена катаракта). Епохата засвидетелства множество спекулации и спорове за това какво е зрението и каква важност има то в начина, по който индивидът възприема света, или коя част от това възприятието се дължи на сетивата и каква на навика или опита. Дидро разсъждава за това, че сляп човек, който изведнъж проглежда не може веднага да разбере това, което вижда, и че ще му отнеме време, за да направи връзката между формите и разстоянията, с които той е свикнал да борави с осезанието, и образите, които възприема с окото си.

„Разговор между Даламбер и Дидро“

В забележителния философски диалог „Разговор между Даламбер и Дидро“ великият просветител доказва принципното си разбиране за това, че не съществува непроходима граница между „живата“ и неживата материя. Дидро се интересува от сложния въпрос за произхода на живота. Характерна за диалектическия стил на философа е следната реплика на Дидро в споменатия диалог:

Какво ще се случи, когато слънцето угасне? Растенията ще загинат, животните ще измрат и земята ще остане самотна и няма. Запалете светилото и мигом вие възстановявате необходимата причина за безброй нови поколения, за които не бих посмял да твърдя, че след столетия нашите днешни растения и животни ще се възпроизведат или няма да се възпроизведат.

Финалът на диалога, където Дидро само докосва проблема за безсмъртието на човека, като го полага във философски, а не в религиозен контекст.

„Енциклопедия или Тълковен речник на науките, изкуствата и занаятите“

Encyclopedie de D'Alembert et Diderot - Premiere Page - ENC 1-NA5
Енциклопедията

Енциклопедия или Тълковен речник на науките, изкуствата и занаятите“ е шедьовърът в историята на културата. Въпреки че не е само негово дело, Енциклопедията носи силния отпечатък на Дидро. През 1745 г. той е нает като преводач, организатор и ръководител на това начинание. Четири години по-късно е затворен заради написан от него памфлет, но за да не спре работата по съставянето на Енциклопедията, го освобождават. Поради затруднения в работата един след друг от нея се отказват Даламбер, Волтер и Русо. Остава само Дидро. При това Енциклопедията е трябвало да бъде създадена, без да черпи информация от съществуващите вече енциклопедии. И още: тя трябвало да бъде направена бързо, защото познанията стремглаво се развивали. Веднага след излизането на първите два тома Енциклопедията е забранена, но това трае само четири месеца поради бързата намеса на Мадам дьо Помпадур. Въпреки това за Дидро е невъзможно повече да публикува във Франция и затова през 1752 издава сборника „Избрани съчинения“ в Холандия. Изданието съдържа 35 тома, в които има 71 818 статии и 3129 илюстрации по всякакви теми: философия, търговия, религия, производство, естетика, техника, управление, естествени науки и др. В първите 28 тома (17 тома (60 000 статии) и 11 тома гравюри (илюстрации към текста)), са публикувани между 1751 и 1766 г., като излизат под редакцията на Дидро (въпреки че някои томове, състоящи се от илюстрации към текста не са публикувани до 1772 г.). Последните пет тома на Енциклопедията са написани от други автори през 1777 г., като 2-та тома индекси (показалци) излизат през 1780 г.

Много известни личности от епохата на Просвещението имат принос в създаването на статиите от Енциклопедията, включително Волтер, Русо, Монтескьо. Човекът с най-значим принос сред тях е Луи дьо Жокур, който е автор на 17 266 статии, или по около 8 на ден в периода 1759 – 1765 г.

През 1747 г., инициатор на Енциклопедията става парижкия книгоиздател Андре льо Бретон, който се спира на Дени Дидро за редактор. Издаването на енциклопедията продължава 25 години. Дидро е организатор, отговорен редактор, съставител на проспекта и автор на повечето от статиите по точните науки.

Литературни съчинения

„Монахинята“

La Religieuse 3
Монахинята

Романът е написан през 60-те години на XVIII век, но е публикуван едва след смъртта на автора, през 1796 г. от книжаря Бюисон. Философският гений на Дени Дидро се разгръща и в дейността му на писател и социален критик. Не напразно наричат романа му „Монахинята“ енциклопедичен. Това е анализ на движението на най-фините механизми в човешката душа с морализаторска цел. Дидро не описва чувствата, а външните им изяви.

Пред читателя се разкрива съдбата и отношението на младата Сюзан Симонен, вярваща в бога, но отричаща крайностите на религията, изолацията от социалния живот и робуването на свещени догми. Буйният ѝ нрав не може да се примири с подобен живот на отделяне от нормалната човешка среда. Тя не спира да се бори за свободата си, но разбира, че трудно се намират съюзници по пътя, който съдбата ѝ е отредила.

Историята, подтикнала Дидро да напише романа си, е свързана със съдбата на монахинята от Лоншан – Маргьорит Дьоламар (споменавана и като Сюзан Солие), която се опитва да се освободи от монашеския си обет и заинтересувалия се от нея маркиз дьо Кроамар. Маркизът се оттегля в имението си в Нормандия, но за да го върнат обратно в салона на мадам д‘Епине, Дидро и негови приятели решават да се превъплътят в монахинята Сюзан Симонен. Те започват да водят кореспонденция с него в продължение на повече от четири месеца. Чувствителният маркиз, трогнат от тежкия ѝ живот, е готов да стане неин покровител. Това принуждава Дидро да замисли болестта и смъртта на монахинята. Мистификацията е разкрита десет години по-късно. Романът е написан през същата 1760 г., първоначално под формата на изповед на Сюзан Симонен пред маркиз дьо Кроамар. През 1774 г., когато се завръща от Русия, писателят носи нов, редактиран вариант, който е издаден през 1796 г.

„Жак Фаталиста и неговият господар“

DiderotJacquesFatalist02
Жак Фаталиста и неговият господар

Основната тема на романа е пътешествието на Жак и неговия господар, чието име Дидро не споменава. Пътешествието на двамата герои е безцелно и в края на краищата се оказва условно, както са условни и образите на самите герои.

Във философски аспект „Жак Фаталиста и неговият господар“, има допирни точки с „Кандид“ на Волтер. Не случайно героят на Дидро е наречен от него фаталист. И Жак, подобно на Панглос, счита, че всичко е написано предварително върху „великия свитък“ и всякаква съпротива срещу предначертаното от съдбата е безсмислена. Но докато Волтер стига до сарказъм и яростна гротеска в отрицанието си, Дидро остава в рамките на иронично-пародийния си стил. Жак е псевдофаталист, неговата вяра в предначертаното от съдбата е клише, а характерът му, доколкото е разкрит, е действен и находчив. Героят прилича повече на Кандид, отколкото на Панглос. Жак изповядва егоизъм и равнодушие, но се бунтува против несправедливостта. Също като Дидро, сърцето му спори с идеите, непобедимият инстинкт го кара да вярва в доброто, в душевната щедрост и в чувството, докато хладният му разум предпочита материалистичната философия.

Дидро не крие, че любовната история на Жак е заимствана от романа на Лорънс Стърн „Животът и възгледите на Тристрам Шенди“.

„Племенникът на Рамо“

Дени Дидро се спира на въпросите за политическото управление. Основно в неговата политическа теория е произведението му „Племенникът на Рамо“. В него той разсъждава върху природата на човека, съответстваща на неговото естествено състояние. Естествените закони са закони на природата, с които обществения живот трябва да се съобразява. При естествено състояние хората не познават неравенството.

Дидро счита, че стремежът към общуване е присъщ на човека. Поради различия в интересите, хората влизат в конфликт помежду си. Прогресът на обществото и възникването на частната собственост изискват съответна организация и ред.

„Парадокс за актьора“

Произведението на Дени Дидро „Парадокс за актьора“ повдига темата за емоционалността и основните качества, които актьорът би следвало да притежава, за да бъде съвършеният посредник между писателя и публиката. В основата му се забелязва един упрек към показната чувствителност и пошлостта на преиграването, както и желанието на Дидро да покаже защо е необходима провокацията и трансформацията на тази чувствителност в нещо по-стабилно и въздействащо.

Парадоксът е написан под формата на диалог, който започва с обсъждането на таланта и оценката, която се поставя на този талант. Разглеждайки го като природна дарба, на която предстои усъвършенстване, Дидро поставя на преден план не самия талант, а неговото рационализиране, опознаване и научаване. В „Парадокс за актьора“ виждаме как Дидро разглежда актьорското тяло многостранно – от неговото великолепие до посредствеността му. Естетиката му засяга въпросите за жанра, композицията, стила, актьора, публиката и езика. Той е един от философите на Новото време, който стимулира концепцията за театрална игра към промяна. Неговите произведения до голяма степен показват социалните и политически изменения на епохата, а възгледите му съпътстват важни идеологически промени във Франция. Дидро твърди, че един актьор е способен да изиграе всякакви характери, именно защото той няма свой собствен характер. Представата за актьора, на която залага в диалога, действително успява да накара читателя да подходи мнително към това, което се изобразява пред сетивата му – „Ако тези хора не бяха способни на такива ловки хватки, то не си струва да ходим на театър“.

За театралното изкуство

За драматическата поезия Дени Дидро отбелязва, че драмата е преди всичко сценично изкуство и точно по тази причина според него при този жанр трябва да се набляга не толкова на въздействието, което идва от думите, а на въздействието, което произтича от впе­чатленията. Дидро не изключва възможността в добрата драма да има две относително самостоятелни интриги, но настоява, че развръзката и за двете трябва да дойде едновременно, защото в противен случай второстепенната интрига остава без поддръжка. Той е убеден, че не бива да се затъва в лансирането на излишни персонажи и че всички събития трябва да се свързват от невидими нишки.

Що се отнася до действието, според Дидро то не трябва да спира дори и в антрактите. Когато персонажите се появят отново и действието не е отишло напред, докато ги е нямало на сцената, това би означавало или че те са отдъхвали, или че други занимания са ги отвличали от него.

Дидро вярва, че в началото на драмата трябва повече да се говори, а към края – повече да се действа. Не е нужно развръзката да се крие от зрителите, тя може да се загатне още от началото на действието. Според Дидро всичко трябва да бъде ясно на зрителите. Те са довереници на персонажите, осведомени са и за случилото се, и за това, което ще се случва. Чрез тайната авторът подготвя изненада, а когато още от началото се знае всичко, той обрича зрителите на постоянно безпо­койство, което е по-ценно. Интересът, заключава Дидро, не идва от това какво ще стане, а от това, как ще стане. Неизвестността и неувереността възбуждат, държат любопитството, но онова, което истински вълнува и възбужда само известните и очаквани неща.

Характерите в драмата се определят от ситуациите. А тяхна задача е да способстват ситуациите да стават по-сложни и по-драматични.

По подобие на Аристотел и Дидро, изяснявайки понятието правдоподобност, сравнява литературата с историята. При историята, казва той, фактът е даденост. При трагедията се появяват факти, ако авторът прецени, че това ще увеличи интереса към нея, а при комедията авторът измисля всичко. Но трябва да се има предвид и друго – природата и животът съчетават събития по необичаен начин, затова и често пъти това, което в литературата ни изглежда необичайно всъщност е заимствано отново от природата. Така че поетът винаги е правдоподобен според Дидро, но е по-малко правдив, ако го сравняваме с историка. По линия на правдивостта Дидро сравнява поета с философа и твърди, че за да бъде правдив, философът трябва да съобразява думите си, с естеството на предметите, а поетът – с естеството на характерите.

В „Беседи за незаконородения син“ Дени Дидро защитава принципа на трите единства, като го определя като труден за съблюдаване, но много разумен. Защото, докато в романа дребните случки придават правдоподобност и е естествено там вниманието да се разсейва от множество разнообразни неща, в драмата, която акцентира върху някакъв особен момент, е добре зрителят да е погълнат от едно – единствено нещо, т.е. Дидро защитава простата пиеса пред претрупаната с междинни случки. И подчертава, че ако не се спазва единството на времето и мястото, ходът на действието в пиесата винаги ще бъде объркан и двусмислен.

Важен за разбиранията за драмата от периода е и текстът на Дидро, озагла­вен „Парадокс на актьора“. В него той подчертава, че основните качества на големия актьор са способността да разсъждава, да бъде студен и спокоен наблюдател, да бъде проницателен, но не и чувствителен, както и умението да подражава на всичко, т.е. предразположението към всякакъв вид роли и характери. Ако актьорът е чувствителен, той не би могъл да изиграе една и съща роля два пъти с еднакъв плам. Ако играе себе си, не може да излезе от това и да е достатъчно добър. Затова за Дидро е толкова съществено да се играе обмислено, като се изхожда от познанията за човешката природа, подпомогнати от въображението и паметта. Онзи, който има власт над публиката, не е екзалтираният, изпадащият в забрава актьор, а този, който се владее. Големите поети и актьори са заети с това, да наблюдават, опознават, подражават, за да могат да преживеят дълбоки вътрешни вълнения. Чувствителността не е свойствена на големия гений. Талантът се състои в това, актьорът да предаде точно и вярно външните белези на чувството.

Тук Дидро отново се връща и към същината на драмата, като подчертава, че един от основните закони е развръзката на пиесата да е в действието на сцената, а не в разказа за него, защото в противен случай напрежението отслабва. Прав­дивото не се крие в това, да се показват нещата такива, каквито са в природата, това е твърде обикновено. Правдивостта е в съгласуването на действията, думите, изражението на лицето, гласа, жестовете с един идеален образец, измислен от актьора и често пъти преувеличен от него. Големият актьор е човек, който се преструва било на трагик, било на комик и на когото поетът е продиктувал словото си. Големият актьор наблюдава явленията.

Други

Философски съчинения

Литературни съчинения

 • Недискретните бижута (1748)
 • Монахинята (1760)
 • Племенникът на Рамо (1762)
 • Жак Фаталиста и неговият господар (1773)

Източници

 • Дидро Дени. ”Монахинята”. София, Издателство на Отечествения фронт, 1986 г.
 • Радев Ради. Велики философи – трето преработено издание. София, Издателство Просвета, 1999 г.
 • Рлугач Тамара. Дени Дидро – Изследване. София, Народна просвета, 1989 г.
 • Хаджикосев Симеон. Западноевропейска литература XIII – XIX в. София, Издателство Просвета, 1998 г.
 • Хаджикосев Симеон. Сред шедьоврите на западноевропейската литература: /сборник студии/, София, Университетско издателство „Св. Св. Кл. Охридски“, 1992 г.
 • Хаджикосев Симеон. Сред шедьоврите на Данте, Бокачо, Вийон, Рабле, Шекспир, Молиер, Дидро, Гьоте, Байрон, Юго, Балзак, Зола: /литературнокритически студии/, София, Издателство Самло, 1994 г.
 • Радугин А. А. Культурология – учебное пособие
 • Хаджикосев С. Сред класиката. София, Народна просвета, 1989, с.109
 • Артамонов С.Д. История на западноевропейската литература XVII-XVIII век.
 • Наука и изкуство Дидро, Дени, „Естетика и теория на изкуството“, Наука и изкуство, София, 1981
 • Гачев, Д., „Естетическите възгледи на Дидро“, Наука и изкуство, 1982

Външни препратки

18 век

18 век започва на 1 януари 1701 г. и свършва на 31 декември 1800 г.

5 октомври

5 октомври е 278-ият ден в годината според григорианския календар (279-ти през високосна). Остават 87 дни до края на годината.

8 март

8 март е 67-ият ден в годината според григорианския календар (68-ми през високосна). Остават 298 дни до края на годината.

Андре-Мари Ампер

Андрѐ-Марѝ Ампѐр (на френски: André-Marie Ampère) е знаменит френски физик, математик и естествоизпитател, считан за един от основните откриватели на електромагнетизма.В негова чест единицата за сила на тока е наречена ампер. Той пръв изследва взаимодействията между електрически ток и магнитно поле и формулира основните им закони. Той изказва и разработва теоретично хипотезата, че намагнитването на желязото се дължи на молекулни токове, която и днес, макар и изменена, остава в сила. През 1820 г. предлага електромагнитните явления да се използват за предаване на сигнали.

Изследванията на Ампер имат връзка и с други науки като математика, химия, философия, ботаника.

Елизабет Рудинеско

Елизабет Рудинеско (на френски: Élisabeth Roudinesco) е френски историк и психоаналитик, професор по история в Университета Париж-VII: Дени Дидро. Трудовете ѝ са преведени на повече от тридесет езика.

Енциклопедия

Енциклопедията е вид справочник, съдържащ обобщение на цялата информация от всички области на знанието или от дадена негова област.Енциклопедиите включват набор от тематични статии, които обикновено са подредени по азбучен ред на заглавията и са по-дълги и по-подробни от дефинициите в речниците. Най-общо казано, за разлика от речниковите дефиниции, които се концентрират върху лингвистичната информация за съответния термин, енциклопедичните статии наблягат на фактологичната информация за обекта, означаван от термина.Енциклопедии съществуват от около две хилядолетия, като най-старата запазена е „Естествена история“ (Naturalis Historia) на Плиний Стари (1 век). Съвременните енциклопедии се появяват около 17 век като резултат от развитието на речниците. През следващите столетия се издават множество енциклопедии, като някои включват само един том, а други са многотомни. Някои съвременни енциклопедии са електронни и често са със свободен достъп.

Енциклопедия, или тълковен речник на науките, изкуствата и занаятите

„Енциклопедия, или тълковен речник на науките, изкуствата и занаятите“ (на френски: Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers) е обща енциклопедия, публикувана във Франция между 1751 и 1772 г., с множество по-късни допълнения, преработени издания и преводи.

Жак Фаталиста и неговият господар

„Жак Фаталиста и неговият господар“ (на френски: Jacques le fataliste et son maître) е роман на френския философ и писател Дени Дидро, написан в периода 1765 – 1780 г. Първото френско издание е публикувано след смъртта на автора през 1796 г., но преди това романът придобива популярност в Германия, благодарение на частичния превод на Гьоте от 1785 г. Първоначалната идея за романа е от 1765 г., но редактирането продължава от 1771 г. до 1783 г., текстът е публикуван в „Correspondance littéraire“, разделен на 15 части от ноември 1778 г. до юни 1780 г., към които се добавят две серии с продължения през юли 1780 г. и април 1786. Публикувана е в една книга чак в 1796 г., но версията от „Correspondance littéraire“ вече е позволила на Шилер да преведе текста през март 1785 г.

Жан льо Рон д'Аламбер

Жан Лерон д'Аламбер (на френски: Jean le Rond d'Alambert) е френски математик, физик и философ.

Спомага като съиздател на Дени Дидро при подготовката и отпечатването на „Енциклопедия, или тълковен речник на науките, изкуствата и занаятите“ – епохален научен труд в епохата на Просвещението. Работи и в областта на математиката (алгебра) и физиката (механика на флуидите).

Член на Френската академия на науките от 1754 г. до кончината си през 1783 г.

Негов е т.нар. Парадокс на Д'Аламбер, показващ, че тяло в невискозен флуид няма да изпитва сила.

Лангър

Ла̀нгър (на френски: Langres) е град в Североизточна Франция, департамент От Марн на регион Гранд Ест. В древността е столица на галското племе лингони, а през Средновековието е център на епархия. Обхващаща части от Шампан, Бургундия и Франш Конте. Населението му е 8761 души (2006).

Монахинята

„Монахинята“ (на френски: La Religieuse) е френски епистоларен роман на Дени Дидро, написан през 60-те години на XVIII в., но публикуван едва след смъртта на автора, през 1796 г. от книжаря Бюисон.

Пред читателя се разкрива съдбата и отношението на младата Сюзан Симонен, вярваща в бога, но отричаща крайностите на религията, изолацията от социалния живот и робуването на свещени догми. Буйният ѝ нрав не може да се примири с подобен живот на отделяне от нормалната човешка среда. Тя не спира да се бори за свободата си, но разбира, че трудно се намират съюзници по пътя, който съдбата ѝ е отредила.

Писмо за слепите, предназначено за зрящите

Писмо за слепите, предназначено за зрящите е есе на Дени Дидро, издадено през 1749 г.

Руска национална библиотека

Руската национална библиотека (на руски: Российская национальная библиотека) е най-старата публична библиотека в Русия, която до 1921 година изпълнява и функциите на национална библиотека. Намира се в Санкт Петербург и със сбирка от 35 милиона единици е втората по големина в страната след Руската държавна библиотека.

Библиотеката е основана през 1795 година от императрица Екатерина II под името Императорска публична библиотека и е открита за публиката през 1814 година. Основа на първоначалната сбирка става Библиотеката на Залуски, включваща 420 хиляди тома и заграбена от руското правителство при подялбата на Полша. Освен тези книги императрицата подарява на библиотеката и други ценни колекции, сред които личните библиотеки на Волтер и Дени Дидро.

През 1811 година библиотеката получава право на задължителен екземпляр от всички нови издания в страната. По това време е поставено началото на сбирката Росика, включваща чуждестранни издания посветени на Русия. През следващите десетилетия библиотеката придобива редица редки книги, като Остромировското евангелие, Ипатиевската летопис, най-старите известни копия на Новия завет (Синайски кодекс), Стария завет (Ленинградски кодекс) и Корана (Османов Коран).

През 1917 година е преименувана на Държавна публична библиотека, а през 1932 година – на Държавна публична библиотека „М. Е. Салтиков-Шчедрин“. С преместването на руската столица в Москва през 1921 година нейното значение донякъде намалява, но тя продължава да бъде една от най-големите в Европа. От 1992 година носи сегашното си име. Броят на служителите на библиотеката е около 1850 души.

Сантиментализъм

Сантиментализъм (от френски: sentiment – '„чувство“) е литературно направление от втората половина на 18 век, характеризиращо се със своята силна емоционална обагреност. Течението се заражда в противовес на пиетизма в Англия и на просветителството в Германия и Франция, и отразява духовния подем на нарастващото градско население в тази страни. По време (но не и по идейна насоченост) съвпада с времето на предромантизма и подготвя почвата за реализма.

За разлика от литературата на класицизма с присъщите ѝ високопарност и аристократичност, произведенията, създадени по време на сантиментализма, са ориентирани към обикновените хора и разкриването на тяхната богата душевност, без да се излиза от рамките на личния или семейния конфликт и да се правят обобщения от по-широко обществено значение. Цел на писателите-сантименталисти е да разкрият съдбите и преживяванията на своите крайно чувствителни герои: хора от народа, които също са способни на любовни терзания, възвишеност и саможертва. Душевните вълнения са придружени с много въздишки и сълзи на скръб или радост. Характерни за тези творби са идиличната атмосфера, употребата на реторични въпроси и обръщения, умалителните имена и сантименталните монолози.

Сантиментализмът се проявява във всички литературни родове и видове, като най-широко застъпени са белетристичните видове. Освен в Англия, Германия и Франция, сантиментализмът се разпространява и в останалите западноевропейски и в славянските страни, но не оставя значими литературни творби и трайни следи. Сред по-известните представители на течението са: Оливер Голдсмит, Джеймс Томсън, Едуард Юнг, Томас Грей, Лорънс Стърн в Англия, Йохан Волфганг фон Гьоте, Фридрих Шилер в Германия Жан-Жак Русо, Нивел дьо ла Шосе, Бернарден дьо Сен Пиер, Дени Дидро във Франция, Николай Карамзин в Русия.

В България сантиментализмът се появява сравнително слабо и късно, когато вече е преминал в другите страни. Намира проявление в творчеството на някои писатели от епохата на Възраждането и в преводни и побългарени пиеси, разкази и повести. В духа на сантиментализма са пиесите „Многострадална Геновева“, „Сирота Цветанка“ и „Хубавинка Янка“, първите български повести „Нещастна фамилия“ на Васил Друмев и „Изгубена Станка“ на Илия Блъсков, както и някои поеми и стихотворения на Петко Славейков. Характерното за преводните произведения е, че при побългаряването им са направени по-реалистични и освободени от крайния сантиментализъм на оригиналния текст.

На други езици

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.