Глобален град

Световен град или град от световна класа (на английски: global city, world city или world-class city) е град, който оказва пряко и осезаемо влияние на световните дела чрез социално-икономически, културни и/или политически средства.

Терминът е създаден от социологът и икономист Саския Сассен (S. Sassen) през 1991 г. [1]

Опис на световни градове по GaWC

Според научния колектив, наречен „Група и мрежа за изследване на глобализацията и глобалните градове“ (Globalization and World Cities Study Group & Network (GaWC)), в Университета Лоубъро, Англия, глобалните градове се базират на напреднали производствени услуги като например счетоводни, рекламни, финансови и правни.

За включването в този списък натежават предимно финансовите критерии като брой клонове на международни компании, предоставящи финансови и консултантски услуги, а не толкова културни, икономически и политически критерии. [2],[3]

Списък (1998)

Група А

Група Б

Група В

Списък (2008)

Световни градове – Клас Алфа ++

Световни градове – Клас Алфа +

Световни градове – Клас Алфа

Световни градове – Клас Алфа –

Световни градове – Клас Бета +

Световни градове – Клас Бета

Световни градове – Клас Бета –

Световни градове – Клас Гама +

Световни градове – Клас Гама

Световни градове – Клас Гама –

Списък (2016)

Световни градове – Клас Алфа ++

В клас „Alpha ++“ са градовете, които най-много са интегрирани със световната икономика:

Световни градове – Клас Алфа +

Градовете от клас „Alpha +“ са ниши за напреднали и модерни услуги за световната икономика:

Световни градове – Клас Алфа

Световни градове – Клас Алфа –

Градовете на ниво „Бета“ са градове, които обединяват умерените икономически региони в световната икономика и се класифицират в три раздела: Бета+ градове, Бета градове и Бета– градове:

Световни градове – Клас Бета +

Световни градове – Клас Бета

Световни градове – Клас Бета –

Градовете на ниво „Гама“ са градове, които свързват по-малките икономически региони със световната икономика и се сортират на три раздела: Гама+ градове, Гама градове и Гама– градове:

Световни градове – Клас Гама +

Световни градове – Клас Гама

Световни градове – Клас Гама –

Източници

  1. Sassen, Saskia - The Global City: New York, London, Tokyo. Архивирано на 16 март 2015 на Wayback Machine (1991) - Princeton University Press
  2. The World According to GaWC 2008, lboro, Посетен на 25.03.2018.
  3. The World According to GaWC 2016. // GaWC, 24 април 2017. Посетен на 25.03.2018..
Агломерация

Агломерацията в градоустройството е селищно образувание, възникнало в резултат от свързване на големи градове и разположени около тях по-малки селища в обща урбанизирана територия. Агломерация понякога се нарича и процесът на агломериране, създаващ агломерации.

Условията за възникването на агломерации са териториалната близост на населените места и сложните многообразни връзки между тях (транспортни, промишлени, социални, културни). Сред най-големите агломерации в света днес са тези на Токио – 34,2 млн. жители, Гуанджоу – 24,9 млн. жители, Сеул – 24,5 млн. жители, Делхи – 23,9 млн. жители, Мумбай – 23,3 млн. жители, Мексико – 22,8 млн. жители и др. Най-големи агломерации в Европа са Лондонската, Парижката, Московската.

Създаването на агломерации представлява интерес за демографията и градоустройството, като агломерация е самата урбанизирана територия, а процесът се нарича субурбанизация. Агломерациите представляват обединение на големите градове с разположените около тях по-малки селища, които се наричат съответно ядро и агломерирани селища. Околните агломерирани селища са наричани още спътници (satellite city, cité satellite, Satellitenstädte, город спутник, микрорайон, сателит) или предградия, понякога градове-спални (dormitory town, cité-dortoir, Trabantenstädte). Условия за протичане на процеса са териториалната близост и съществуващите разнообразни производствени, транспортни, културни връзки.

Сливането на съседни агломерации, при което се образува много голяма по площ урбанизирана територия, се нарича метрополен регион или мегалополис.

Антверпен

Антверпен (на нидерландски: Antwerpen, [ˈɑntʋɛrpə(n)]) е град в северната част на Белгия, център на провинция Антверпен във Фламандския регион. Населението на общината е около 511 000 души (2014), което я поставя на първо място в страната, а агломерацията около града е втора по големина в Белгия след тази на Брюксел.Антверпен е разположен на бреговете на река Схелде, която се свързва със Северно море чрез естуара Вестерсхелде. Пристанището на Антверпен е второ по големина в Европейския съюз след това на Ротердам със 145,8 милиона тона преминали товари през 2005 г. Антверпен е определян като глобален град.Градът има дълга история като един от главните стопански и културни центрове на историческата област Нидерландия, особено преди Испанската ярост от 1576 година.

Богота

Богота̀ (на испански: Bogotá, [boɣoˈta]) е столицата на Колумбия. В административно отношение образува самостоятелен столичен окръг, като в същото време е административен център на съседния департамент Кундинамарка. Богота е най-големият град в страната с население 7,4 милиона души (2010), а заедно с целия метрополен регион около града – към 10 милиона души.

От север на юг градът се простира на 40 km, а от изток на запад на 20 km. По своята площ Богота е най-големият град в Колумбия и един от най-големите в Латинска Америка. Градът е един от 30-те най-големи в света и е третата по надморска височина (2625 m) столица в Южна Америка след Кито и Ла Пас. Поставен е на 54-то място в Индекса на глобалните градове за 2010 година,, а Мрежата за изследване на глобализацията и световните градове го класифицира като глобален град от категория Бета+.Градът е основан на 6 август 1538 година. В града има много университети и библиотеки, поради което понякога го наричат „Атина на Южна Америка“. През 2007 година Богота е обявена от ЮНЕСКО за Световна столица на книгата.

Варшава

Варшава (на полски: Warszawa) е столицата на Полша и най-големият град в страната. Административно е обособен в отделен окръг (повят) с площ 517,24 km². Разположен е на река Висла, на приблизително 350 km от Балтийско море и Карпатите. Населението му е 1 764 615 души (2017 г.), а за цялата агломерация – около 3 100 000 души (2017). Градът е осми по население в Европейския съюз.

Варшава е център на Мазовското войводство. В града има много индустрии (електротехническа промишленост, автомобилна, черна металургия), 66 висши училища (Варшавски университет, Варшавски технически университет, Медицинска академия и др.) и над 30 театъра.

Град

Градът е голямо населено място, обикновено много по-голямо от селото. Градското население, за разлика от селското, се занимава с промишленост и търговия, а не със земеделие, животновъдство и други селскостопански дейности. Броят на населението е важен, но не и определящ показател за това дали едно населено място ще получи признание на град или село. В много части на света, като например Индия (поне към 2004 г.), едно голямо село се населява от няколко пъти повече хора, отколкото малък град. Но в цялост гъстотата на населението е много по-голяма в градовете. Те имат изградена управленска и обслужваща, законова, здравна, жилищна и политическа структура, както и добре осъществена транспортна система. Големите градове имат метра, небостъргачи, университети и други обществени и културни придобивки, които като правило липсват в селата. Населението на тези градове достигат до 34 милиона (Токио).

В древността става въпрос за група от свободни хора (които могат да имат роби), обединени в независимо общество със свои закони, вяра и законодателство. Тези хора се обединяват, за да построят града. Подредбата на града е основана на особеностите на дейности, които да позволят търговията и съществуването на отделните единици. Създава се войска за защита на хората и тяхното имущество. Започва добива и преработката на метални руди (олово, мед, злато) в пещи, раждат се средища на занаятчийска дейност за метални сечива, оръжия, съдове, накити, производство на платове и керамика. Тези дейности включват и обмен с монети на културите и добитъка от земите около града. Значението на термина „град“ идва от обичаите на древна Елада, където градът е обозначен с думата „полис“.

Градът е развит сбор със струпване на сградни и инженерни съоръжения, обеспечаващи жизненоважни потребности на населението. Градът служи като средище на развитието на изкуствата, занаятите и техническите постижения. Градът не е просто съвкупност от жилища, а самостоятелен многолик организъм.

С изучаването на правилното устройство на града се занимава специална наука – градостроителство и градоустройство, която изучава законите и правилата на устройството на градовете. Градостроителството се заражда в недрата на архитектурата, но с времето обемът от знания се увеличава, нужни са повече сведения и за хигиената, стопанствотв, екологията, транспорта и много други.

Особено важно място за отделните страни имат столиците, мегаполисите и глобалните градове.

Джакарта

Джакарта (на индонезийски: Jakarta) е столицата и най-големият град на Индонезия. Обособен е в самостоятелна административна единица – Специална столична територия Джакарта (Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta).

Намира се на северозападното крайбрежие на остров Ява, върху площ от 664 km². Джакарта е главният стопански, културен и политически център на страната и с население 9 989 550 (2013) е най-големият град в Индонезия и цяла Югоизточна Азия и дванадесети по големина в света. Агломерацията Джабодетабек (от имената на градовете Джакарта, Богор, Депок, Тангерак и Бекаси) е втората по големина в света. Конурбацията около Джакарта има площ 4 384 km² и население над 30 милиона души.

Градът е основан през IV век и става важно търговско пристанище за царство Зонда. Разраства се бързо след XVII век като столица на Нидерландска Индия (през този период градът носи името Батавия). След обявяването на независимостта на Индонезия през 1945 година Джакарта остава столица на страната.

Според изследването на Група за изучаване на световните градове и глобализацията (GaWC) от 2008 година Джакарта е глобален град. Друго изследване на Института „Брукинг“ от 2011 година поставя Джакарта на 17-то място по икономически растеж сред 200-те най-големи града в света, преди други големи градове в региона, като Куала Лумпур, Пекин и Банкок.Известни забележителности са Националният паметник и джамията „Истиклял“. В града се намира секретариатът на АСЕАН. Обслужва се от Международно летище „Сукарно-Хата“, Международно летище „Халим Перданакусума“, пристанище Танджунг Приок, няколко градски и междуградски железопътни линии и автобусни линии за бърз автобусен транспорт.

Дърбан

Дъ̀рбан (на английски: Durban), среща се и като Дурбан (от руски), е град в Република Южна Африка. Основан е през 1835 г.

Кайро

Кайро (на арабски: القاهرة, /ælˈqɑːheɾa/ ) е столицата на Египет. С население над 9 милиона души (2017), а с предградията – около 17 млн. души (2009) Кайро е най-големият метрополис в Близкия Изток и Арабския свят, един от най-големите в Африка и 15-тият по големина в света.

Като главен стопански, административен, културен и туристически център, в Кайро има много правителствени офиси, учреждения, бизнес центрове, хотели. Той е и административен център на мухафаза Кайро. Определян е като глобален град от категория „Бета +“.Кайро е свързан с историческото наследство на Древен Египет, като в близост до него са разположени Пирамидите в Гиза и древният град Мемфис. Разположен край Делтата на Нил, съвременният Кайро е основан през 969 година от династията на Фатимидите, но на мястото на града са запазени останки от предишни периоди. В продължение на столетия Кайро е център на политическия и културния живот в региона и е известен с прозвището „Градът на хилядата минарета“, заради множеството паметници на ислямската архитектура. Градът е средище на най-старата и най-мащабна филмова и музикална индустрия в Арабския свят и седалище на второто най-старо висше училище в света, университета „Ал-Азхар“.

Лагос

Лагос (на английски: Lagos) е най-големият град в Нигерия. Населението му е над 16 милиона души , но точният брой не може да бъде установен, тъй като градът е типичен пример за псевдоурбанизация. Градът е втори по население в Африка след Кайро.

Маями

Маями (на английски: Miami) е град, намиращ се в югоизточната част на Съединените американски щати, в щата Флорида, на брега на Атлантическия океан. Той е вторият по големина град във Флорида и най-голям град в окръг Маями-Дейд с население от 463 347 жители към 2017 г.

Маями е голям финансов, търговски, културен, международен и медиен център. През 2012 г. Маями е класифициран като глобален град клас Алфа-. През 2010 г. е класиран на 7-мо място в САЩ и 33-то в света според бизнес дейността си, човешкия капитал, обмена на информация и политическа дейност. През 2009 г. Обединената банка на Швейцария класира Маями като най-богат град в САЩ и 7-ми най-богат в света по покупателна способност. Центърът на града има една от най-високите концентрации на международни банки в САЩ и е дом на множество големи национални и международни компании.

Метрополис

Метрополис, срещано и като метрополия, e много голям град, доминиращ в своята урбанизирана област, наречена метрополен регион или метрополисен регион. Този град е най-значимият икономически, политически и културен център на региона, както и важен център за регионални и международни връзки. Терминът се използва за големи градове или урбанизирани райони, чието население може да е от 1 до 5 и повече милиона жители. Големите градове, които са част от урбанизирана територия, но не са неин център, не са метрополиси, а само част от нея.

Ню Йорк

Ню Йорк (официално на английски: The City of New York, по-често срещано разговорно New York City) е американски метрополис, разположен в щата Ню Йорк. С площ близо 1 215 km², той е един от най-големите градове в света и осмият по гъстота на населението от 8 мил. души.Метрополисът се намира в центъра на една от най-гъсто населените градски агломерации в света – Голям Ню Йорк. Като силно глобален град, Ню Йорк упражнява значително влияние върху търговията, финансите, медиите, изкуството, модата, научните изследвания, технологиите, образованието и забавлението. Дом на главната квартира на ООН, градът е важен център на международната дипломация и е описан като културната и финансова столица на света.Разположен на едно от най-големите естествени пристанища, Ню Йорк се състои от пет района, всеки от който е окръг на щата Ню Йорк. Районите Бруклин, Бронкс, Манхатън, Куинс и Статън Айлънд са консолидирани в един и същ град през 1898 г. В Ню Йорк се говорят 800 различни езика, което го прави едно от най-лингвистично разнообразните места в света. Преброяването на населението в САЩ от 2018 г. потвърждава, че метрополният регион е най-голямата метрополна статистическа зона, наброяваща 19 979 477 души, а също така и част от най-гъсто населената комбинирана (метрополитна и микрополитна) статистическа зона в страната (Голям Ню Йорк) с население 22 679 948 души, който обхваща окръзи в четири щата: Ню Йорк, Ню Джърси, Кънектикът и Пенсилвания.

Корените на Ню Йорк започват от неговото основаване през 1624 г. като търговски пункт на колонисти от нидерландската република. През 1626 г. е кръстен Нов Амстердам. Градът и околностите му попадат под английски контрол през 1664 г. и е преименуван Ню Йорк, след като кралят на Англия Чарлз II предоставя земите на брат си, херцога на Йорк. Ню Йорк е столица на Съединените щати от 1785 до 1790 г. Той е бил най-големият град в страната от 1790 г. Статуята на свободата поздравява милиони имигранти, когато те пристигат в Америка с кораб в края на XIX и началото на XX век. Тя е световно признат символ на Съединените щати и тяхната демокрация.Много места и забележителности от Ню Йорк са предварително известни на около 55-те милиона посетители, пристигащи годишно. Няколко източника класират метрополиса като най-фотографирания град в света. Площад Таймс Скуеър, наричан „Кръстопътят на света“, е ярко осветеният център на района на Бродуейските театри, едно от най-натоварените пешеходни кръстовища, и център на развлекателната индустрия в света. Имената на много от мостовете, небостъргачите и парковете на Ню Йорк са световноизвестни. Финансовият район на града, около Уол Стрийт в Долен Манхатън, е водещият световен финансов център и дом на Нюйоркската фондова борса, която е най-голямата борса в света по общата пазарна капитализация на представените на нея компании. Пазарът на недвижими имоти в Манхатън, е сред най-скъпите. Китайският квартал Чайнатаун в Манхатън има най-високата концентрация на китайци в Западното полукълбо, заедно с още няколко китайски квартали в различни точки на метрополиса. С денонощен режим на работа, Нюйоркското метро е една от най-обширните метро системи, с 472 станции в експлоатация. Многобройни колежи и университети са разположени в Ню Йорк, включително Колумбийският, Нюйоркският, и Рокфелеровият университети, класирани сред първите 35 в света.

Токио

Токио (на японски: 東京, Tōkyō, [toːkjoː]) е столицата на Япония. Градът е една от 47-те префектури в страната и център на Голямо Токио, най-големият метрополен регион в света. Токио е седалище на японското правителство и на Императорския дворец. Разположен е в региона Канто в югоизточната част на главния японски остров Хоншу и включва в административните си граници архипелазите Идзу и Бонински острови.Администрацията на Токио управлява 23 специални района, имащи административен статут на градове, които обхващат територията на града от 1943 година, както и 39 общини в западната част на префектурата и на архипелазите. Населението на специалните райони е над 8 милиона души, а общото население на префектурата надхвърля 13 милиона. Метрополният регион, надхвърлящ границите на префектурата, има население над 35 милиона души и най-голямата агломерация в света не само по население, но по своя брутен вътрешен продукт, надхвърлящ 1,479 трилиона долара (2008, по паритет на покупателната способност). В Токио се намират седалищата на 51 от компаниите във Форчън Глобал 500, повече, отколкото във всеки друг град по света.Токио е определян като един от трите „командни центъра“ на световната икономика, наред с Ню Йорк и Лондон. Класифициран е като алфа+ глобален град и е поставян на четвърто място сред глобалните градове. През 2012 година изследване на Мърсър и Икономист Интелиджънс Юнит определя Токио като най-скъпия за чужденци град в света. Градът е домакин на Летните олимпийски игри през 1964 година и ще бъде домакин на Лятната олимпиада през 2020 година.

Южна Корея

Репу̀блика Корѐя (хангъл: 대한민국; ханча: 大韓民國; Теханмингук), наричана по-често Ю̀жна Корѐя, е суверенна държава в Източна Азия, заемаща южната половина на Корейския полуостров или 100 210 km² от площта му.

На север граничи с Корейската народнодемократична република (КНДР), а по море е заобиколена от Китайската народна република на запад и север, Япония на изток и Тайван на юг. Територията ѝ е предимно планинска.Страната е урбанизирана на 92%, половината от населението живее в Сеулския национален столичен район във високи жилищни блокове. Столицата Сеул е глобален град с четвъртата най-развита икономика и седмият най-екологичен град в света.Най-ранните артефакти, или по-точно данни за корейска керамика, датират от 8000 г. пр.н.е. Първата корейска държава Кочосон датира от 2333 г. пр.н.е., а след като се разпада през I век, започва периодът на Трите царства. От едно от тези царства идва името Корея – Когурьо, което е било силно царство в Източна Азия и владеело територии на Североизточен Китай, части от Русия и Монголия и 2/3 от Корейския полуостров по времето на Гуангето Велики. След разпадането на Трите царства идва периодът на династиите Корьо (918 – 1392) и Чосон (1392 – 1910), при която е и обнародвана корейската азбука (хангъл) от Седжон Велики. Историята на Корея оставя списък от 17 нематериални културни наследства на ЮНЕСКО и 12 в Списъка на световно културно и природно наследство.

Република Корея е образувана през 1948 година от американската окупационна зона на Корейския полуостров, който до 1945 г. е управляван от Японската империя. Политическите различия със Северна Корея, заемаща територията на съветската окупационна зона, довеждат до напрежение на полуострова, което в крайна сметка прераства в пълномащабен конфликт през 1950 година. Корейската война довежда до смъртта на милиони хора и на практика задълбочава различията между двете държави. Тя формално приключва с примирие през 1953 г., но без официален мирен договор. И двете корейски държави биват приети в ООН през 1991 г.

Икономиката на Република Корея е част от Четирите азиатски тигъра, скачайки средно с 10% на година за повече от 30 години в период, наречен „Чудото на река Хан“. Благодарение на големия фокус над иновациите, периодът продължава толкова дълго. Днес Южна Корея е петият най-голям износител и осмият най-голям вносител в света, страната с най-голям бюджетен излишък от членовете на Г-20 и страната с най-висок кредитен рейтинг в Източна Азия. Република Корея има договори за свободна търговия със 75% от икономиките по света и е единствената държава от Г-20, която търгува едновременно с Китай, САЩ и Европейския съюз. През 1987 г. се въвежда многопартийната система и всеобщото избирателно право, с което страната се превръща в най-модерната демокрация в Азия, известна с прозрачност на правителството, високо ниво на здравеопазване и свобода на религията. Високото ниво на гражданска свобода води до широкото разпространение на културата, главно музиката, известна като кей поп и сериали, известни като корейска драма, наречени заедно „Корейска вълна“, които заливат Източна Азия (от 2000 г.) и Америка, и Запада (от 2009 г.). Седалищата на Зеления фонд на климата (към ООН) и Глобалния институт по зелен растеж се намират в страната и самата тя е лидер в опазването на околната среда с политика на нисковъглеродна икономика.

Според Индекса на човешкото развитие е най-развитата страна от Източна Азия. В световен мащаб Република Корея е на челните места и по лична безопасност, образование, сигурност на работното място, лесно развиване на бизнес, и е на първо място по качество на здравеопазването в света. Южна Корея обаче е на второ място по самоубийства в света, най-много в две възрастови групи – старческа и младежка. 32% от завършилите висше образование са дипломирани в естествени или инженерни науки, поставяйки страната на първо място в списъка на ОИСР. Република Корея е лидер в IT сектора – Samsung Electronics и LG са начело на световния пазар, а 88% от корейското население притежава смартфони. Освен това страната е с най-бързия интернет в света, а през 2005 става първата страна, минала напълно на широколентов достъп.

На други езици

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.