Аристотел

Аристотел (на старогръцки: Ἀριστοτέλης, [aristotélɛːs]) е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на Античността и е наричан „Баща на науката“. Ученик на Платон и учител на Александър Македонски, Аристотел е сред малкото личности в историята, изследвали почти всяка тема, достъпна за своята епоха. В науката той изучава анатомия, астрономия, география, геология, зоология, метеорология и физика. Във философията той пише за естетика, етика, икономика, метафизика, политика, психология, реторика и теология. Занимава се още с образование, чуждоземни обичаи, литература и поезия. Съчиненията му са на практика енциклопедия на древногръцкото познание.

Аристотел
Ἀριστοτέλης
древногръцки философ
Aristoteles Louvre
Копие на бюст от Силанион

Роден
Починал

Образование Платонова академия[1]
Философия
Регион Западна философия
Епоха Антична философия
Школа Перипатетици
Интереси Натурфилософия, метафизика, логика, етика, естетика, политическа философия
Идеи Златна среда
Аристотелова логика
Силогизъм
Хилеморфизъм
Текстове Физика“, „Органон“, „Никомахова етика“, „Политика“, „Метафизика“, „За душата“, „Реторика“, „Поетика
Повлиян Парменид, Сократ, Платон, Хераклит, Демокрит
Повлиял Практически цялата западна философия и до голяма степен ислямската и еврейската философия.
Семейство
Баща Никомах[1]
Съпруга Пития[1]
Деца Никомах[1]

Биография

Aristotle Altemps Inv8575
Аристотел, бюст от Лизип, римско копие от оригинала

Сведенията за живота на Аристотел са ограничени и много подробности остават спорни или неясни. Писаните през Античността биографии често са спекулативни и съвременните изследователи приемат за безспорни само част от сведенията в тях.[2][3]

Аристотел, чието име означава „най-добра цел“,[4] е роден през 384 г. пр. Хр. в древногръцкия град Стагира на Халкидическия полуостров[5], откъдето идва прозвището му Стагирит. Баща му Никомах (fl.: 375 г. пр. Хр.) е личен лекар на македонския цар Аминта III. Майка му се казва Фестия, дъщеря на лекар от град Халкида, остров Евбея. Той има брат Аримнест и сестра с името Аримнеста.

Сведенията за детството на Аристотел са оскъдни, но се предполага, че прекарва известно време в македонския царски двор[6]. Баща му умира, когато той е още дете, и негов настойник става Проксен от Атарней, съпруг на сестра му Аримнеста[7].

Първоначално Аристотел е обучаван от Проксен, а когато става на около осемнадесет години, заминава за Атина, където продължава обучението си в Академията на Платон и остава там близо две десетилетия. Той напуска Атина около 347 г. пр.н.е. – според традиционната история, защото е недоволен от Спевсип, наследник на Платон начело на Академията, но е възможно да е заминал и още преди смъртта на Платон, опасявайки се от антимакедонските настроения в Атина[8]. Връзката между възгледите на Аристотел и Платон е предмет на спорове. Докато някои изследователи смятат философията на Аристотел за постепенно еволюирала от възгледите на Платон, други я смятат за напълно несъвместима с правилното разбиране на платонизма[9][10].

След като напуска Атина, Аристотел отива заедно с Ксенократ при своя съученик Хермий, тиран на град Атарней в Мала Азия. През този период той пътува с Теофраст до остров Лесбос, където двамата изследват местната флора и фауна. В Атарней Аристотел се жени за Пития, осиновена дъщеря или племенница на Хермий, от която има дъщеря, също наречена Пития.

Малко след смъртта на Хермий през 343 г. пр.н.е. Аристотел напуска Атарней и по покана на македонския цар Филип II става учител на сина му, бъдещият Александър Велики, който тогава е на 13 години[11]. В Македония той оглавява царската академия и преподава не само на Александър, но и на други благородници, сред които и бъдещите царе Птолемей и Касандър[12].

Не са запазени достоверни сведения за отношенията между Аристотел и Александър. Според някои автори Аристотел е вдъхновил бъдещите източни завоевания на Александър, а отношението му към света е силно етноцентрично. Той съветва ученика си да бъде „водач за гърците и деспот за варварите, да гледа на първите като на приятели и роднини, а към вторите да се отнася като към зверове или растения“[12]. Други изследователи подчертават несъвместимостта между възрастта, характера и възгледите на двамата и отхвърлят каквото и да е взаимно влияние между тях[11].

Spangenberg - Schule des Aristoteles
Училището на Аристотел от Густав Адолф Шпангенберг, фреска 1883 – 1888
Rembrandt Harmensz. van Rijn 013
„Аристотел пред бюста на Омир“, картина от Рембранд

През 335 г. пр.н.е. Аристотел отново е в Атина, където основава своята Ликейска школа, където преподава в продължение на 12 години. По това време съпругата му Пития умира и той живее с нейната бивша робиня Херпилис[13] и вероятно има от нея син Никомах (ок. 325 г. пр. Хр.), който е философ, ученик на Теофраст и Аристип и пише Етика в шест книги и коментари към книгите по физика на баща си[14]. Според някои източници има връзка и с бъдещия филолог Палефат[15].

Смята се, че по време на своя престой в Атина между 335 и 323 г. пр.н.е. Аристотел съставя много от своите съчинения[11]. Той пише множество диалози, от които са оцелели само отделни фрагменти. Запазените текстове са главно трактати, повечето от които първоначално не са предназначени за публикуване, а да служат като помощно средство при преподаването. Най-значимите сред тях са „Физика“, „Метафизика“, „Никомахова етика“, „Политика“, „За душата“ и „Поетика“.

Освен че работи в почти всяка област на познанието по това време, Аристотел има значителен принос към повечето от тях. От природните науки той изучава анатомия, астрономия, география, геология, ембриология, зоология, метеорология и физика. В областта на философията пише за държавно управление, естетика, етика, икономика, метафизика, психология, реторика и теология. Изучава също образованието, чуждестранните обичаи, литературата и поезията. Сборът от неговите съчинения представлява своеобразна енциклопедия на древногръцкото познание, като според някои изследователи Аристотел е последният човек в историята, който е знаел всичко, което е можело да се знае по неговото време[16].

В края на живота си Александър Македонски е обхванат от подозрения за заговор срещу него и отправя писмени заплахи към Аристотел. Философът публично изразява пренебрежението си към претенциите на Александър за божественост, а неговият роднина Калистен е екзекутиран за измяна. Според разпространена в Античността легенда, Аристотел има връзка с внезапната смърт на Александър, но за това няма надеждни доказателства[17].

След смъртта на Александър през 323 г. пр.н.е. в Атина се засилват антимакедонските настроения и Аристотел става една от техните мишени. През 322 г. пр.н.е. той е обвинен, че не почита боговете и заминава за имението на майка си в Халкида. Заявява, че няма да позволи атиняните да прегрешат два пъти пред философията[18], намеквайки за смъртната присъда на Сократ. По-късно същата година той умира от естествена смърт в Халкида.

Аристотел оставя завещание, в което иска да бъде погребан до съпругата си, а за главен изпълнител на волята си оставя своя ученик Антипатър[19]. Школата му продължава съществуването си, като по негово желание ръководното място заема старият му приятел и ученик Теофраст.

Aristotle by Raphael
Аристотел, детайл от „Атинската школа“ на Рафаело

Аристотеловото наследство

Наследник на перипатетическата школа е Теофраст. От него оригиналните съчинения на Аристотел преминават в ръцете на Нелей и в следващите три века те остават недостъпни, докато в обръщение влизат различни копия и имитации. В началото на новата ера оригиналите са издирени и издадени в Рим от Андроник Родоски.[20]

В VI век, когато Римската империя окончателно запада, Боеций превежда на латински съчиненията, от които се състои т.н. „Органон“. Едва в XII век започват да се появяват преводи и други текстове, като първоначално използват и арабските им версии. През Ренесанса излизат и първите преводи на местни европейски езици.

Авторитетът и популярността на Аристотел са причината за поява на множество псевдоаристотелови съчинения, писани на гръцки, арабски или латински[21]. Идентифицирането на автентичните текстове е трудно решим проблем, за който едва след края на XIX век бива установен консенсус.

Възгледи

Логика

Francesco Hayez 001
Аристотел, от Франческо Айец

Аристотеловата „Първа аналитика“ се смята за първото изследване в областта на формалната логика,[22] която остава доминираща в западната логика до развитието на математическата логика през XIX век.[23] Столетия по-късно Кант твърди, че теорията на логиката на Аристотел напълно съответства на ядрото на дедуктивния метод.

Самият Аристотел твърди, че „по темата за съжденията“ не изхожда от „нищо с по-ранна дата, за което си струва да се говори“.[24] В същото време Платон отбелязва, че синтаксисът е създаден преди него – от Продик, който проявява загриженост за точното използване на думите. Логиката изглежда произлиза от диалектика – ранните философи често използват в своите дискусии техники като довеждане до абсурд, но не стигат до истинско обяснение на логическите заключения. Дори Платон се затруднява с логиката – макар че има ясна представа за дедуктивния метод, той не успява да конструира на практика дедуктивна система, а разчита преди всичко на своята диалектика.[24]

Платон смята, че дедукцията просто следва от предпоставките, така че се фокусира върху поддържането на солидни предпоставки, от които естествено да следват заключенията. Той разбира, че би било полезно да разполага с метод за получаване на заключения, но не успява да го развие. Най-добрият му опит в тази насока е развит в книгата „Софистът“.[25]

Това, което днес е известно като „Аристотелова логика“, е наричано от самия Аристотел „аналитика“. Терминът „логика“ той използва за диалектиката. Повечето от трудовете на Аристотел вероятно не са запазени в първоначалния си вид, тъй като вероятно са редактирани от ученици и по-късни преподаватели. Текстовете му в областта на логиката са събрани в началото на I век в шест книги с общото наименование „Органон“:

 1. Категории
 2. „За тълкуването“
 3. Първа аналитика
 4. „Втора аналитика“
 5. Топика
 6. „Софистически опровержения“

Редът на книгите, както и на текстовете, от които са съставени, не е сигурен. Списъкът е подреден от изследователите на Аристотел, като започва от основите, анализа на простите термини в „Категории“ и анализа на предпоставките и техните елементарни отношения в „За тълкуването“ и се стига до разглеждането на по-сложни форми, като съжденията (в двете „Аналитики“) и диалектиката (в „Топика“ и „Софистически опровержения“). Първите три трактата образуват ядрото на логическата теория в тесен смисъл – граматиката на езика на логиката и коректните правила за разсъждаване.

Има още една книга на Аристотел, невключена в „Органон“, която също се занимава с логиката – четвъртата книга на „Метафизика“.[24]

Епистемология

Както учителя си Платон, Аристотел в своята философия се стреми към универсалното. Неговата онтология обаче отрива универсалното в специфични неща, които нарича същност на нещата, докато в тази на Платон универсалното съществува отделно от конкретните неща и представлява техен прототип или образец. По тази причина за Аристотел епистемологията се основава на изследването на конкретни явления и се издига до познание на същностите, докато за Платон тя започва с познание за универсалните форми (или идеи) и се спуска към познание за конкретното в дадена реалност. В известен смисъл методът на Аристотел съчетава индукция и дедукция, докато този на Платон е по същество дедукция от априорни принципи.[26]

В Аристотеловата терминология „натурфилософия“ е дял на философията, изучаващ явленията на природния свят и включва подобласти, които днес бихме определили като физика, биология и останалите природни науки. В наши дни обхватът на философията е ограничен до по-общи или абстрактни области, като етика и метафизика, в които логиката играе водеща роля. Днешната философия като цяло изключва емпиричните изследвания на природния свят със средствата на научния метод. В същото време философските работи на Аристотел обхващат практически всички страни на интелектуалните изследвания.

В широк смисъл Аристотел поставя философията в контекста на разсъждението, което той също описва като „наука“, без да влага в този термин съвременния смисъл на научния метод. За Аристотел „всяка наука е или практическа, или поетическа или теоретическа“. Под практическа наука той разбира етиката и политиката, под поетическа – изследването на поезията и другите изкуства, а под теоретическа – физиката, математиката и метафизиката. Така ако логиката („аналитиката“) се разглежда като област, предхождаща философията, разделението на Аристотеловата философия би включвало: (1) логика; (2) теоретическа философия, включваща метафизика, физика и математика; (3) практическа философия; (4) поетическа философия.

Във времето между своите два престоя в Атина – между Академията и Лицея – Аристотел провежда повечето от научните изследвания и разсъждения, с които е известен днес. Всъщност по-голямата част от неговия живот е посветена на изучаването на природните науки. Аристотеловата метафизика съдържа наблюдения за природата на числата, но той няма оригинални приноси към математиката. В същото време той провежда собствени оригинални изследвания в различни природни науки – ботаника, зоология, физика, астрономия, химия, метеорология и други.

Работите на Аристотел в областта на природните науки се фокусират върху качествата и рядко съдържат количествени оценки. С широкото навлизане на математическите методи в природните науки след XVI век, неговите приноси в тази област започват да се оценяват като безнадеждно неадекватни. В тях изцяло отсъстват концепциите за маса, скорост, сила или температура. Той има обща представа за бързина и топлина, но не и количествено разбиране за тях, донякъде заради липсата на основни експериментални уреди, като часовници и термометри.

Текстовете на Аристотел съдържат множество научни наблюдения, смесица от изпреварила времето си прецизност и куриозни грешки. Например, в своята „История на животните“, той твърди, че мъжете имат повече зъби от жените. Йоан Филопон, а по-късно и Галилео Галилей, демонстрират с прости експерименти невярността на Аристотеловата теория, че по-тежките предмети падат по-бързо от по-леките.[27] В същото време Аристотел отхвърля твърдението на Демокрит, че Млечният път е съставен от „тези звезди, които са засенчени от земята от слънчевите лъчи“, посочвайки (правилно, макар че аргументът му е отхвърлян дълго време), че „размерът на слънцето е по-голям от този на земята, а разстоянието от звездите до земята е много пъти по-голямо, отколкото от слънцето“, поради което „слънцето свети към всички звезди и земята не засенчва никоя от тях“.

На места Аристотел отива твърде далеч, извеждайки закони на Вселената от прости наблюдения и твърде широки разсъждения. Днешният научен метод предполага, че такова мислене без достатъчни факти е неефективно и че определянето на валидността на дадена хипотеза изисква много по-задълбочени експерименти от тези, с които Аристотел аргументира своите закони.

Аристотел поддържа и някои груби грешки в науката. Той излага една геоцентрична космология, според която Земята е ротационен център на Вселената и която остава широко приета до XVI век. Тъй като Аристотел е най-уважаваният философ от мислителите по време на Ренесанса и след него, те често приемат неговите грешки за даденост, което забавя развитието на науката през този период.[28]

Въпреки недостатъците на някои научни възгледи на Аристотел, той има значителен принъс за напредъка на много научни области. Така той поставя основите на логиката като формална наука и създава биологична система, която е надмината едва след две хилядолетия. Освен това той въвежда фундаменталното разбиране, че природата е съставена от променливи обекти и че изучаването на техните промени може да даде полезно познание за стоящите в основата им константи.

Практическа философия

Политика

Aristotle-constitutions-2
Схема на учението за властта на Аристотел

Във всяка държава, във всяко общество Аристотел намира три вида власт:

 1. Законодателна власт
 2. Административна власт
 3. Съдебна власт

От тях най-важна е законодателната власт.

Политиката за Аристотел е идеалната обществена наредба, идеалното общество, държава. При нея има материално изравняване на бедните и богатите, а средното съсловие е господстващо. Тук младите са войници, по-възрастните стават управляващи, а останалите са занаятчии, търговци и земеделци. За да няма в държавата недоволство, бунтове и неуредици, тези, които са упълномощени да управляват не трябва да използват властта и обществените си длъжности за лично обогатяване и привилегии.

Реторика и поетика

Съчинения

От съчиненията на Аристотел през вековете се е запазил немалък обем, от които немският филолог Август Бекер прави едно канонично издание, служещо за академично цитиране[29]. Гръцките текстове, които Бекер публикува са разположени в две колони, „а“ и „b“, при последователна номерация на страниците. Така, например Top. 101b7 препраща към „Топика“, упомената чрез латинското ѝ заглавие, ред 7 от втората колона на с.101.

Органон (Логически съчинения)

Категории Categoriae 1a Κατηγορίαι
За тълкуването De Interpretatione 16а Περὶ Ἑρμηνείας
Първа Аналитика Analytica Priora 24а Ἀναλυτικὰ Πρότερα
Втора Аналитика Analytica Posteriora 71а Ἀναλυτικὰ Ὕστερα
Топика Topica 100а Τοπικά;
Софистически опровержения De Sophisticis Elenchis 164а Σοφιστικοὶ Ἔλεγχοι

физически съчинения

Физика Physica (Physicae Auscultationes) 184a Φυσικὴ ἀκρόασις
За небето De Caelo 268a Περὶ οὐρανοῦ
За възникването и загиването De Generatione et Corruptione 314а Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς
Метеорология Meteorologica (Meteora) 338а Μετεωρολογικά;

По времето на Бекер все още правдоподобно се считало, че Аристотел е автор и на книгата за Света (391a) / De Mundo.

Малки естественонаучни съчинения

В изданието на Бекер е включена дълга поредица от кратки трактати, посветени на разни предмети и наричани в латинската традиция Parva Naturalia (436-979a)

Биологични съчинения

  • „История на животните“
  • „За частите на животните“
  • „За движенията на животните“
  • „За походката на животните“
  • „За раждането на животните“

Метафизика

Етика и политика

Реторика и поетика

Като фрагменти от загубени Аристотелови съчинения са останали части от диалозите „За философията“, „Евдем“, „Протрептикус“[30], „За справедливостта“ и „За доброто раждане“. Към съчиненията на Аристотел спадат и следните, макар авторството на някои от тях да е спорно:

 • „За цветовете“
 • „Физиогномика“
 • „За растенията“
 • „Механика“
 • „Проблеми“
 • „За Космоса“
 • „За неделимите нишки“ и др.

Български преводи от съчиненията на Аристотел се издават от началото на миналия век., а в началото на 21 век стартира издаването на „Събрани съчинения“, планирани в 6 тома[31]:

 • (2008) Т1. ч1.: Органон: „Категории“, „За тълкуването“ и „Първа аналитика“
 • (2009) Т1. ч2.: Органон: „Втора аналитика“, „Топика“ и „За софистическите опровержения“
 • (2012):Т2. Натурфилософски и естественонаучни съчинения, ч1.: „Физика“; ч4.: "За душата". "Parva naturalia" (2018);

Външни препратки

Бележки

 1. а б в г д Aristotle. // Посетен на 25 август 2018 г..
 2. Shields 2012, с. 3, 16.
 3. Düring 1957.
 4. Campbell 2012.
 5. McLeisch 1999, с. 5.
 6. Anagnostopoulos 2009, с. 4.
 7. Biography.com 2014.
 8. Lord 1984.
 9. Cherniss 1962, с. xi.
 10. Jaeger 1923.
 11. а б в Russell 1972.
 12. а б Green 1991, с. 58 – 59.
 13. Laërtius 2014.
 14. stoa.org 2014.
 15. Smith 1870, с. 88.
 16. Neill 1995, с. 488.
 17. Green 1991, с. 379, 459.
 18. Jones 1980, с. 216.
 19. Haase 1992, с. 3862.
 20. Христов И., Встъпителна студия към Категории, София: НиИ 1992, с.12 – 3
 21. Schmitt C. and Knox D., (eds.): Pseudo-Aristoteles Latinus. A Guide to Latin works falsely attributed to Aristotle before 1500, London: The Warburg Institute, 1985, ISBN 0-85481-066-8
 22. Degnan 1994, с. 81 – 89.
 23. Corcoran 2009, с. 1 – 20.
 24. а б в Bocheński 1951.
 25. Rose 1968.
 26. Jori 2003.
 27. Plato.stanford.edu 2009.
 28. Burent 1928, с. 61, 103 – 104.
 29. Aristotelis Opera, edidit Academia Regia Borussica, ex recognitione Immanuelis Bekkeri, 5 vols. Berlin: Georgium Reimerum, 1831 – 1870
 30. D. S. Hutchinson and Monte Ransome Johnson (януари 2015) Protrepticus, a New Reconstruction with Greek text
 31. Изд. Захарий Стоянов, каталог, Аристотел, Събрани съчинения, ISBN 978-954-739-907-5, ISBN 978-954-09-0142-8, ISBN 978-954-09-0143-5

Цитирана литература

 • Anagnostopoulos, G. Aristotle's Life. // A Companion to Aristotle. Blackwell Publishing, 2009. (на английски)
 • Biography of Aristotle. // Biography.com, 2014. Посетен на 12 март 2014.
 • Bocheński, I. M. Ancient Formal Logic. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1951.
 • Burent, John. Platonism. Berkeley, University of California Press, 1928.
 • Campbell, Michael. Behind the Name: Meaning, Origin and History of the Name „Aristotle“. // Behind the Name: The Etymology and History of First Names. behindthename.com, 2012. Посетен на 6 април 2012.
 • Cherniss, Harold. Aristotle's Criticism of Plato and the Academy. Russell and Russell, 1962.
 • Corcoran, John. Aristotle's Demonstrative Logic. // History and Philosophy of Logic 30. 2009. p. 1 – 20.
 • Degnan, Michael. Recent Work in Aristotle's Logic. // Philosophical Books 35 (2). 1994. p. 81 – 89.
 • Düring, I. Aristotle in the Ancient Biographical Tradition. Göteborg, 1957.
 • Green, Peter. Alexander of Macedon. Oxford, University of California Press, 1991.
 • Haase, Wolfgang et al. Rise and decline of the Roman world: Principate, Part 2, Volume 36. 1992.
 • Jaeger, Werner Wilhelm. Aristoteles, Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1923.
 • Jones, W.T. The Classical Mind: A History of Western Philosophy. Harcourt Brace Jovanovich, 1980.
 • Jori, Alberto. Aristotele. Milano, Bruno Mondadori Editore, 2003.
 • Laërtius, Diogenes. Lives of the Eminent Philosophers. Aristotle. // wikisource.org. wikisource.org, 2014. Посетен на 21 октомври 2014.
 • Lord, Carnes. Introduction. // Aristotle. The Politics. Chicago, University of Chicago Press, 1984. (на английски)
 • McLeisch, Kenneth Cole. Aristotle: The Great Philosophers. Routledge, 1999. ISBN 0-415-92392-1.
 • Neill, Alex et al. The Philosophy of Art: Readings Ancient and Modern. McGraw Hill, 1995.
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy. // Plato.stanford.edu, 2009. Посетен на 26 април 2009.
 • Rose, Lynn E. Aristotle's Syllogistic. Springfield, Charles C Thomas Publisher, 1968.
 • Russell, Bertrand. A History of Western Philosophy. Simon & Schuster, 1972.
 • Shields, C. Aristotle's Philosophical Life and Writings. // The Oxford Handbook of Aristotle. Oxford University Press, 2012. (на английски)
 • Smith, William George. Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. 1870.
 • Νικόμαχος. // stoa.org. stoa.org, 2014. Посетен на 21 октомври 2014.
Агиос Йонис Продромос (дем Аристотел)

Агиос Йонис Продромос (на гръцки: Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος) е село на Халкидическия полуостров, Гърция, част от дем Аристотел, област Централна Македония. Според преброяването от 2001 година броят на жителите му е 159.

Аристокрация

Аристокрация (от гръцки: ἀριστεύς, благороден произход, елит, и κράτος, власт, могъщество) или благородничество представлява най-висшата привилегирована класа в обществото, състояща се от знатни, благороднически семейства. Основна характеристика на аристокрацията е, че се предава по наследство. В ежедневието думата аристократ се използва като синоним на благородник.

Терминът „аристокрация“ е въведен от древните гръцки философи – Платон, Аристотел.

Изразът „синя кръв“ за първи път е употребен в Англия през 1834 година за да отличи потомци с „чиста“ и благородническа кръв. В Русия към аристокрацията принадлежи руското дворянство.

Едмънд Бърк пише:

В съсловната структура на средновековния Запад аристокрацията е второто съсловие, което се състои от нисша и висша аристокрация. Нисшата е съставена от рицарите, които се обединяват в рицарски ордени. Оформят свой рицарски кодекс на честта, рицарска литература и куртоазия. Тяхната функция е да защитават държавата. Към висшата аристокрация принадлежат крале, барони, херцози и пр. Тяхната функция е да управляват обществото.

Аристотел (дем)

Аристотел (на гръцки: Δήμος Αριστοτέλη, Димос Аристотели) е дем в област Централна Македония на Република Гърция. Център на дема е град Йерисос.

Аса

А̀са (на гръцки: Άσσα) е малко селище на Халкидическия полуостров, Гърция, част от дем Аристотел, област Централна Македония. Според преброяването от 2001 година броят на жителите му е 43. Разположено е на няколко километра северно от Пиргадикия, на брег на Светогорския залив.

Варвара (дем Аристотел)

Варвара (на гръцки: Βαρβάρα) е село в Република Гърция, част от дем Аристотел, област Централна Македония, с 613 жители (2001).

Зигу

Зигу (на гръцки: Μονή Ζυγού) е разрушен средновековен манастир на Халкидическия полуостров, Гърция, на територията на дем Аристотел, област Централна Македония.

Идея

Идея (от гръцки ἰδέα – вид, форма) е философски термин свързан с мисловен образ на някаква част от битието, атрибут на мисленето и логиката. В науката и изкуството идея е главната мисъл, главната тема на произведението или теорията.

Едни от философите, развили понятието идея, са Платон, Рене Декарт, Аристотел, Имануел Кант и Хегел. За Платон идеята е нещо вечно, което предхожда материята. Кант разглежда идеята като функция на разума, а за Хегел тя е обективна истина, съвпадение на мисъл и реалност, на обект и субект.

В днешно време идеите са тясно свързани с понятия като патент, авторско право и секретна информация.

Изкуствознание

Изкуствознанието е хуманитарна наука, изучаваща изкуството (предимно визуалните изкуства) и художествената култура на обществото като цяло, отделните видове изкуство и отношението им към действителността, изследването, анализа и теорията на художествените явления и въпросите, свързани с формата и съдържанието им. Изкуствознанието включва теория и история на изкуството и художествена критика.

Първите опити в теорията на изкуството се предприемат още през античността – например от Платон и Аристотел. Сред трудовете на античните учени се срещат практически ръководства по изкуство (Витрувий) и описания на художествени паметници (Павсаний, Филострат). Обширен трактат по антично изкуство пише Плиний Стари. Редица трудове в тази област се появяват през епохата на Ренесанса. Най-известни са трактатите на Джорджо Вазари и особено „Жизнеописания на най-известните живописци, ваятели и архитекти“.

Ксиропотамо (дем Аристотел)

Ксиропо̀тамо (на гръцки: Ξηροπόταμο, катаревуса Ξηροπόταμον, Ксиропотамон) е село на Халкидическия полуостров, Гърция, част от дем Аристотел, област Централна Македония. Според преброяването от 2001 година броят на жителите му е 29. Ксиропотамо е разположено на южния бряг на полуостров Света гора, южно от демовия център Йерисос.

Метафизика

Метафизиката (на гръцки: μετά – „след, отвъд“ и φυσικά – „физика, природа, естествени неща“) е дял от философията, който се занимава с „първичните принципи“ и „съществуването“ . Централен клон на метафизиката е онтологията, която изследва основните категории на съществуващото и как те се отнасят една към друга.

Терминът метафизика понякога се употребява като синоним на философия. Това е заглавие на съчинения на Аристотел, в които той разглежда това, което можем да познаем едва след конкретните природни неща, което е в основата им, следователно е и първото в себе си, поради което се нарича и „първата философия“; от Късната античност и Средновековието – име на съответната философска дисциплина изобщо. В този смисъл метафизиката е основната философска наука, в която трябва да търсим всички философски дисциплини. Тя е науката, която има за задача да изследва съществуващото като такова в качеството му на предмет, както и елементите и фундаменталните условия на всичко съществуващо изобщо, тя представлява големите области и закономерности на действителното и търси трайното и взаимовръзката в променливостта на явленията и проявите.

Метафизиката се използва като литературен похват от английските поети Джон Дън и Т. С. Елиът.

Неохори (дем Аристотел)

Неохори или Ново село (на гръцки: Νεοχώρι, Неохори, Неохори, катаревуса: Νεοχώριον, Неохорион, старо Νοβοσέλο, Ново село) е село в Егейска Македония, Гърция, част от дем Аристотел, област Централна Македония. Ново село има 852 жители (2001).

Олимпиада (дем Аристотел)

Олимпиада (на гръцки: Ολυμπιάδα или катаревуса Ολυμπιάς) е село в Гърция, част от дем Аристотел, област Централна Македония, с 649 жители.

Перипатетици

Ликейска школа е философска школа в Древна Гърция, чийто основател е Аристотел. Нарича се Ликейска (на старогръцки: Λύκειον, латинското произношение е Лицей) поради разположения в близост до школата храм на Аполон Ликейски, в източната част на древна Атина.

Поезия

Поезията (от гръцки: ποίησις, „творчество, творение“) е форма на литературното изкуство, при която езикът се използва заради неговите естетически и стимулиращи емоциите качества в допълнение към (или вместо) чисто познавателното и семантичното му съдържание. Поезията може да бъде писана самостоятелно, като отделни стихотворения, или в съчетание с други изкуства, както в поетичната драма, песните или поезията в проза.

Поезията и теоретичните коментари за нея имат дълга история. Ранните опити за анализ на поезията, като трактата „Поетика“ на Аристотел, се концентрират върху използването на речта в реториката, драмата, песните и комедията. По-късно се появяват изследвания на елементи като повторението, формата на стиха и римата, като се акцентира върху естетиката, която отличава поезията от по-обективно информативните прозаични форми. От средата на 20 век поезията понякога се дефинира по-широко като фундаментален творчески акт, използващ езика.В поезията често се използват особени форми и конвенции, за да се придаде различно значение на думите или за да се предизвика емоционална реакция. Средства като асонанс, алитерация, ономатопея и ритъм служат за постигане на музикален или заклинателен ефект. Използването на двусмислици, символизъм, ирония и други елементи на поетичния стил често оставят поезията отворена за различни интерпретации. По сходен начин метафората, сравнението и метонимията създават връзки между иначе различни образи. Сходства във формата на отделните стихове се създават чрез римата и ритъма.

Някои поетични форми са характерни за определени култури и жанрове или за определен език, с чиито особености са съобразени. Докато читателите, свикнали да идентифицират поезията с Данте, Гьоте, Мицкевич или Руми, я свързват със стихове, базирани на рима и версификация, съществуват и традиции, като библейската поезия, които използват други средства за постигане на ритъм и евфония.

Политика

Политиката (от старогръцки: πολιτικός, гръцки: πόλις [p'olis] – град, държава, свързано с жителите на града или държавата) е умението да се управлява полисът и действието по управлението, осъществява се организиран контрол над населението.

Този процес може да се изразява в начина на получаване или поддържане на подкрепа за общи или обществени действия. Макар че обикновено терминът се прилага за правителствата, политиката се наблюдава при всички човешки групови взаимодействия, включително корпоративни, академични или религиозни. Разнообразни методи се използват в политиката, които включват рекламиране на собствените политически възгледи сред хората, преговори с други политически групировки, създаване на закони и упражняване на сила, включително война срещу противниците. Политиката се упражнява върху широк кръг социални нива, от кланове и племена на традиционните общества, минавайки през модерните местни власти, фирми и институции и се стигне до суверенни държави и до международно ниво.

Политическото поведение се изучава от науката политология. Тя е основен обект на изследване от страна и на политическата философия.

Реторика

Реторика или риторика (формите са дублети, тоест еднакво правилни; вж по-долу етимология) е умението, дарбата или изкуството да се говори добре, още това е науката, която се занимава с изучаването на умението за убедително и умело говорене пред публика. Понякога като синоними се използват красноречие, ораторско изкуство, както и ораторство.

Най-често под реторик (ретор) се има предвид, някой който преподава или изучава и изследва реториката, а ораторът е този, който произнася речи.

Реториката също така, освен към устните речи, може да се отнася и до писмения дискурс и писмените текстове, като изкуство в писането – подредбата, изложението и т.н. на текстове.

Реториката възниква в Древността, когато и получава своето силно развитие в Древна Гърция и Древен Рим, тогава се развива политическото и съдебно красноречие. Тя е била сред трите свободни изкуства наречени тривиум, като другите две са диалектиката и граматиката. През Средновековието реториката се развива предимно като наука за фигурите. Днес голяма част от античната и средновековната реторика са част от лингвистиката, стилистиката, литературната критика и теория, и прочее. Съвременно развитие на реториката има напр. в САЩ към средата на 20 век, където възниква течението наречено Нова реторика.

Принципите на реториката са поставени още в древността. Едни от най-известните оратори от тези времена са Демостен и Цицерон. Учебниците по реторика, макар и малко от тях, са запазени – тези на Аристотел и особено на Квинтилиан, са учебно пособие и сега.

Станос (дем Аристотел)

Станос или Стано (на гръцки: Στανός) е село в Република Гърция, част от дем Аристотел, област Централна Македония, с 859 жители (2001).

Урануполи

Урану̀поли или Урану̀полис (на гръцки: Ουρανούπολη, катаревуса: Ουρανούπολις) е курортно селище в Северна Гърция, част от дем Аристотел, област Централна Македония, с 960 жители.

Физика

Физиката (от старогръцки: φυσικός (фисикос) – „естествен“, φύσις (фисис) – „природа“) е естествена наука, изучаваща общите и фундаментални закономерности, определящи структурата и еволюцията на материалния свят. Физиката е точна наука, което означава, че се занимава с намирането на количествено описание на природните явления. Физиката се основава на теории, които дават ясни, измерими предвиждания. За физични се приемат само експериментални резултати, които могат да бъдат независимо възпроизведени. Такива резултати могат да потвърдят или отхвърлят дадена физична теория. Теоретичната и експерименталната физика са тясно свързани − понякога развитието на физичните теории мотивира провеждането на нови експерименти, а понякога нови експериментални данни провокират създаването на нова теория. За изучаването на природните явления тези два подхода са еднакво важни.

За първи път терминът физика е използван от древногръцкия философ и учен Аристотел през IV век пр.н.е. Физиката е една от най-старите области на познанието, макар в древността да не е оформена като отделна наука. Дълго време физиката и философията се ползват като синоними и едва в резултат на Научната революция от XVI-XVII век физиката се обособява като отделна наукаЗначението на физиката в съвременния свят е огромно. Новите ѝ идеи и достижения водят до развитието на другите науки и до нови научни открития, които от своя страна намират приложение в техниката и промишлеността. Така например, изследванията в областта на електромагнетизма водят до появата на телефона, електромотора, влаковете на магнитна възглавница; откритията в областта на термодинамиката правят възможно построяването на автомобила, а развитието на радиоелектрониката води до появата на компютрите.

Въпреки невероятното количество натрупани познания за света, човешкото разбиране за процесите и явленията непрекъснато се мени и развива, новите изследвания повдигат нови и нерешени въпроси, за които трябват нови обяснения и теории. В този смисъл физиката е в непрекъснат процес на развитие и все още далече от възможността да обясни всички природни явления и процеси.

Метафизици
Теории
Понятия
Свързани статии

На други езици

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.