Ідэалогія

Ідэалогія (ад грэч.: ιδεολογία) — сістэма поглядаў, у якой усведамляюцца і ацэньваюцца адносіны людзей да рэчаіснасці і друг да друга, якая выказвае інтэрасы розных сацыяльных класаў, гуртоў, грамадстваў.

Першапачаткова гэты тэрмін быў уведзены ў Францыі ў канцы XVIII ст. Антуанам Дэсцютам дэ Трасі, які разам з Эцьенам дэ Кандыльякам спрабаваў стварыць навуку аб агульных прынцыпах фармавання ідэй і асноў чалавечага ведання. Гэтыя мысляры спрабавалі аказаць уплыў на палітыку, праводжаную Напалеонам, які лічыў, што яны спрабуюць замяніць палітычную рэальнасць абстрактнымі сцвярджэннямі, і негатыўна паставіўся да высунутых прапаноў. З лёгкай рукі вялікага гістарычнага дзеяча слова «ідэалогія» набыла ўніжальны сэнс, які замацаваўся за ім аж да цяперашняга часу.

Існуе даволі вялікая колькасць азначэнняў ідэалогіі, якія адрозніваюцца, у прыватнасці, адзнакай пазначаемымі ім феномену.

Ідэалогія па К. Марксу — ілжывая свядомасць, якая выказвае спецыфічныя інтарэсы пэўнага класа, якія выдаюцца за інтарэсы ўсяго грамадства.

Ідэалогія па К. Мангейму — скажонае адлюстраванне сацыяльнай рэчаіснасці, якое выказвае інтэрасы вызначаных гуртоў або класаў, што імкнуцца захаваць існы парадак рэчаў; супрацьпастаўляецца ўтопіі.

Ідэалогія Шагін А. А. — класавы складнік сістэмы кіравання багаццем дзяржавы.

Ідэалогія Шагін А. А. = (Філасофія + Палітычная эканомія + Сацыялогія) х Метад спазнання.

Палітычная ідэалогія, як і любая іншая, складаецца спантана або ствараецца адмыслова з набору ідэалагем з мэтай выканання ёю галоўнай функцыі, а менавіта: забяспечваць праходжанне працэсаў у ахопліваемай ёю вобласці ў найболей эфектыўным рэжыме і складнасці, з вызначаным зададзеным ёю ўтрыманнем, калі апошняя ўмова ўваходзіць у ідэалогію, як складальны яе атрыбут.

Варта адрозніваць ідэалогію наогул, ад палітычнай у прыватнасці.[1] Тым больш ад змястоўных інтэрпрэтацый яе ідэалагем або сувязяў. Іста палітычнай ідэалогіі зводзіцца да адпраўлення ўладных паўнамоцтваў.

Гісторыя паняцця

Дэ Трасі і Кандыльякам

Тэрмін «ідэалогія» быў уведзены ў Францыі у канцы XVIII стагоддзе а А. Дэсцютам дэ Трасі, які разам з Эцьеном дэ Кандыльякам спрабаваў стварыць навуку аб агульных прынцыпах фармавання ідэй і асновах чалавечага веды. Будучы паслядоўнікам сэнсуалістычнай гнасеалогія Джона Лока, дэ Трасі ўвёў дадзены тэрмін для абазначэння вучэння пра ідэі, які разумеецца ім як вучэнне аб агульных заканамернасцях паходжання ідэй са зместу [ [Пачуццёвы досвед | пачуццёвага вопыту]]. Дадзенае вучэнне павінна было выступаць асноўнымі прынцыпамі для кіраўніцтва як у навуцы, так і ў сацыяльным жыцці. Таму Дэсцют дэ Трасі бачыў у ідэалогіі сістэму ведаў першаасноў маралі, палітыкі, правы.

Дэсцют дэ Трасі і Кандыльякам спрабавалі аказаць уплыў на палітыку, якая праводзіцца якія апынуліся ва ўладзе Напалеонам, які палічыў, што яны спрабуюць замяніць палітычную рэальнасць абстрактнымі сцвярджэннямі, і негатыўна паставіўся да высунутых прапаноў. З лёгкай рукі вялікага гістарычнага дзеяча слова «ідэалогія» набыла прыніжальны сэнс, які замацаваўся за ім аж да цяперашняга часу. У сувязі з тым, што праект дэ Трасі і Кандыльякам быў адпрэчаны Напалеонам, паняцце ідэалогіі аказалася на некаторы час забытым.

Маркс і марксісцкая традыцыя

Паняцце ідэалогіі атрымала другое нараджэнне дзякуючы К. Марксу. Ідэалогія па К. Марксу - гэта ілжывая прытомнасць, зменлівае светапогляд, атрымліваецца з прычыны матэрыяльных супярэчнасцяў у вытворчай аснове грамадства - яна выказвае спецыфічныя інтарэсы вызначанага класа, якія выдаюцца за інтарэсы ўсяго грамадства праз ілжывая прытомнасць.[2] Энгельс адзначае ў гэтай сувязі, што дзяржава - «першая ідэалагічная сіла над чалавекам» (Ф. Энгельс, Людвіг Фейербах і канец класічнай нямецкай філасофіі).

Паняцце ідэалогіі мае у Маркса ненаучный характар. Такім чынам, спалучэнне ідэалогіі і навуковага сацыялізму немагчымыя з-за іх прынцыповай супрацьлегласці. Ідэалогія ёсць ілюзорнае ўспрыманне рэчаіснасці, калі навуковы сацыялізм з'яўляецца навуковым аналізам гэтай рэчаіснасці.

На думку Тэадора Ойзермана адмоўнае стаўленне Маркса да паняцця ідэалогіі і поўнага недапушчэнні існавання "камуністычнай ідэалогіі" абумоўлена першапачатковым негатыўным успрыманнем ўсіх папярэдніх ідэалогій, якія былі варожыя ў адносінах да працоўнага класа.[3]

У трактоўцы Леніна паняцце ідэалогіі набыло іншы сэнс: у сваіх працах Ленін неаднаразова казаў пра ідэалогію пралетарыяту, пазначыўшы яе як навуковы сацыялізм ці марксізм.[4] Такім чынам У. Ленін першым узняў пытанне аб рэвалюцыйнай ідэалогіі як аб адмысловым мове рэвалюцыйнага класа, а не фальшывага свядомасці ў ранейшым сэнсе. Рэвалюцыйная ідэалогія не з'яўляецца ілжывым свядомасцю пастолькі, паколькі яе зместам з'яўляецца навуковы сацыялізм, і такім чынам яна з'яўляецца ідэалогіяй толькі па вонкавым падабенстве: спосабам данясенні і тлумачэння для тых, хто не здольны думаць навукова або зусім не адукаваны чалавек.

Зноскі

 1. ГАРАВЕЦ А. Школа паслухмянай ідэалогіі
 2. Маркс К., Энгельс Ф . Мн. Т. 3, - М., 1955. С.25
 3. Тэадор Ільіч Ойзерман. . — Прагрэс-Традыцыя, 2003. — С. 36. — 568 с. — ISBN 5-89826-135 -4.
 4. Уладзімір Ленін. Поўнае збор твораў у 55 тамах. — Масква-Ленінград: Выдавецтва палітычнай літаратуры, 1963. — С. 269.

Ідэалогія і грамадства

Ідэалогія і навука

З развіццём Асветы адмежаваньне ад ідэалогіі стала складовай часткай навуковага падыходу. У адрозненне ад ідэалогіі і веры, навука імкнецца заставацца нейтральнай, інтэрсуб'ектыўнай і свабоднай ад нарматыўных выказванняў. Рэчаіснасць яе гіпотэз і тэорый пацвярджаецца эмпірычным шляхам, з дапамогай фактаў і вопыту (гл. Філасофія навукі).

Навуковыя шаблоны, навуковыя парадыгмы і школы таксама здольныя ўбіраць у сябе ідэалагічныя і негатывісцкія падыходы, перашкаджаючы тым самым развіццю навуковых ведаў. Томас Кун у сваёй кнізе «Структура навуковых рэвалюцый» прааналізаваў навуковыя парадыгмы таксама з пункту гледжання іх канкурэнцыі як ідэйных школ. Гэтыя школы усталёўваюць:

 • Што назіраецца і правяраецца;
 • Спосаб пастаноўкі пытанняў у дачыненні да разгляданай тэме;
 • Напрамак, у якім інтэрпрэтуюцца вынікі навуковага даследавання.

Асобныя тэарэтыкі навукі (напрыклад, Бруна Латур) лічаць проціпастаўленне ідэалогіі і аб'ектыўнай навукі прыёмам, выкарыстоўваным для барацьбы за ўладу і ўтойвання фактаў. Гэтая пазіцыя, у сваю чаргу, падвяргаецца жорсткай крытыцы, як вядучая да татальнай ірацыяналізацыі навукі (гл. Містыфікацыя соку).

Ідэалогія і палітыка

Палітыка, як практычная рэалізацыя інтарэсаў тых ці іншых таварыстваў, сацыяльных класаў і груп, паўсюль цесна звязана з палітычнай ідэалёгіяй, як канцэптуальным, тэарэтычным адлюстраваннем такіх інтарэсаў. Палітычныя праграмы грунтуюцца на пэўных сістэмах каштоўнасцяў.[1] Асноватворныя палітычныя ідэалогіі - гэта лібералізм (апора на свабоду), сацыялізм (апора на роўнасць) і кансерватызм (апора на традыцыі).

У палітычных дыскусіях часта сустракаецца папрок суперніка ў «ідэалагізацыі». Такім папрокам як бы даюць зразумець, што пазіцыя суперніка небездакорная, бо грунтуецца на нейкай палітычнай ідэалогіі. Ўласная ж пазіцыя пры гэтым (відавочна або ўтоена) падаецца як заснаваная на навуковым аналізе фактаў, разумным чалавечым розуме або на несумнеўных этычных прынцыпах. Падобны падыход часта звязаны з тым, што ўдзельнікі палітычнай дыскусіі не ўсведамляюць, якія ідэалагемы (элементы ідэалогіі) у рэчаіснасці вызначаюць змест дыскусіі.

Ідэалогія і рэлігія

Нароўні з паняццем «палітычная ідэалогія» шырокае прымяненне ў навуцы мае таксама паняцце «рэлігійная ідэалогія» . Рэлігійная ідэалогія - гэта ідэалогія, якая дзякуючы звароту да тагасветнага звязвае таварыства і асобу ў канцэпцыі адзінага існавання і стварае інтэграцыйныя, злучныя сілы паміж рознымі сацыяльнымі групамі.[2] Ўзнікненне рэлігійнай ідэалогіі часта звязана з тым, што ў сілу сваёй апазыцыйнасьці рэлігійная канфесія пачынае адыгрываць значную палітычную ролю.[2] Агульнапрынятымі прыкладамі рэлігійных ідэалогій з'яўляюцца сусветныя рэлігіі, асабліва пратэстантызм [3] і каталіцызм,[4] незалежна ад таго, ці мелі яны першапачаткова палітычныя матывы. У дадзеным выпадку пад рэлігійнай ідэалогіяй разумеецца не рэлігія ў цэлым, а тыя яе рэлігійныя і палітычныя аспекты, якія могуць выклікаць да жыцця рэлігійны рух. Паняцце рэлігійнай ідэалогіі ўжываецца ў сувязі з паняццямі "артадоксія» [5] і «фундаменталізм».[6]

Палітолаг Маціяс Гільдэбрантам, які спрабуе прыраўняць адзін аднаму паняцця "рэлігійнай ідэалогіі» і «фундаменталізму», лічыць традыцыяналізм агульным прыкметай рэлігійных ідэалогій: «яны прэтэндуюць на тое, каб вярнуцца да першакрыніц ўласнай традыцыі і вызваліць яе ад скажэнняў гістарычнага развіцця, гэта развіццё часцяком успрымаецца імі як працэс дэгенерацыі » .[7] Парадокс рэлігійных ідэолагаў складаецца ў тым, што насуперак іх прэтэнзіям на вяртанне да праўдзівага вучэння, «у большасці выпадкаў яны ствараюць сучасную рэлігійную ідэалогію».[7]

Нароўні з паняццем «рэлігійнай ідэалогіі» у паліталогіі рэлігіі распрацоўваецца паняцце «палітычнай рэлігіі». У гэтым паняцці падкрэсліваецца цесная ўзаемасувязь паміж рэлігійнымі і палітычнымі спосабамі мыслення і дзеяння.

Зноскі

 1. Beyme, Klaus von. Politische Theorien im Zeitalter der Ideologien: 1789-1945 . VS Verlag, 2002 г., ISBN 3-531-13875-8, S. 49.
 2. 2,0 2,1 Eberhard, Winfried. Monarchie und Widerstand. Zur ständischen Oppositionsbildung im Herrschaftssystem Ferdinands I. in Böhmen . München / Oldenburg 1985, S. 215 f., ISBN 3-486-51881-X.
 3. Coleman, James Samuel. Grundlagen der Sozialtheorie . Bd. 2 .: Körperschaften und die moderne Gesellschaft. München / Oldenbourg 1992 годзе, S. 214, ISBN 3-486-55909-5.
 4. Büttgen, Philippe; Jouhaud, Christian. Zeitsprünge. Forschungen zur frühen Neuzeit . Bd. 12: Lire Michel de Certeau - Michel de Certeau. Frankfurt a.M. 2008 г, S. 241, ISBN 3-465-04047-3; Bahlcke, Joachim; Grulich; Rudolf (Hrsg.). Katholische Kirche und Kultur in Böhmen. Ausgewählte Abhandlungen . Münster / Berlin u. a. 2005, S. 110 f., ISBN 3-8258-6687-4
 5. Büttgen, Philippe; Jouhaud, Christian. Zeitsprünge. Forschungen zur frühen Neuzeit . Bd. 12: Lire Michel de Certeau - Michel de Certeau. Frankfurt a.M. 2008 г, S. 19 und 241.
 6. Hoyningen-Huene, Stefan von. Religiosität bei rechtsextrem orientierten Jugendlichen . Münster / Hamburg 2003 г., S. 49, ISBN 3-8258-6327-1. (Zugl .: Bielefeld, Univ., Diss. 2002.)
 7. 7,0 7,1 Mathias Hildebrandt: Krieg der Religionen? In: Aus Politik und Zeitgeschichte . Ausg. 6 (2007 г.)
Інтэрнацыяналізм

Інтэрнацыяналізм (ад лац.: inter — «паміж» і natio — «народ») — ідэалогія, якая прапаведуе дружбу і супрацоўніцтва паміж нацыямі. Існуюць розныя варыянты інтэрнацыяналізму: у прыватнасці, пралетарскі інтэрнацыяналізм у марксізме пазначае салідарнасць пралетарыяў розных краін у барацьбе супраць эксплуататараў. У наш час гэтым тэрмінам пазначае сябе таксама левая ідэалогія, якая спрабуе прапанаваць альтэрнатыўны варыянт глабалізацыі. Паняцце выкарыстоўваецца ў якасці антытэзы нацыяналізму. У савецкай ідэалагічнай сістэме пралетарскі інтэрнацыяналізм супрацьпастаўляўся з аднаго боку «буржуазнаму нацыяналізму», які разумеецца як шавінізм і ідэалогія нацыянальнай выключнасці, а з іншага боку «буржуазнаму касмапалітызму», што разумеецца як адмаўленне ўсякіх нацыянальных каранёў.

Антыкамунізм

Антыкамуні́зм — сукупнасць ідэалогій і палітычных дактрын, накіраваная супраць камуністычных ідэй, палітычных арганізацый і камуністычных аднапартыйных рэжымаў.

Безнацыяналізм

Безнацыяналізм (эспер. Sennaciismo) - культурная дактрына, галоўнымі мэтамі якой, згодна з маніфестам безнацыяналістаў, з'яўляюцца:

Знішчэнне ўсіх нацый, разглядаемых як незалежныя сувярэнныя саюзы.

Адзіная сістэма міравой гаспадаркі і рацыянальнае ужыванне ўсёй энэргіі і рэсурсаў на карысць усіх людзей нашай планеты.

Уніфікацыя ўсіх сістэм мер і ваг.

Выкарыстанне безнацыянальнай мовы (эсперанта) з мэтай яго пераўтварэння ў адзіную мову культуры.Зароджаны ў рамках Сусветнай Безнацыянальнай Асацыяцыі (Sennacieca Asocio Tutmonda, Sat) безнацыяналізм не прызнаецца як афіцыйная ідэалогія SAT. Стваральнік і асноўны прапагандыст безнацыяналізма - стваральнік SAT Эжэн Ланці.

Беларускі нацыяналізм

Белару́скі нацыяналі́зм – ідэалогія, якая базуецца на прызнанні беларускай нацыі вышэйшай каштоўнасцю і яе першаснасці ў дзяржаваўтваральным працэсе. У сучасных умовах існуе пэўны спектр арганізацый, ідэалагічнай асновай якіх з'яўляецца беларускі нацыяналізм — ад умерана-кансерватыўных (Партыя БНФ, КХП-БНФ і інш.) да шавіністычных і ксенафобскіх. Значная частка беларускіх нацыяналістаў выступаюць за скасаванне саюзных адносін з Расіяй, дзяржаўнага статуса рускай мовы, умацаванне незалежнасці беларускай дзяржавы, прыняцце ў якасці дзяржаўных сімвалаў гістарычных бел-чырвона-белага сцяга і герба «Пагоня», развіццё беларускай нацыянальнай самасвядомасці.

У сродках масавай інфармацыі і ў вуснах грамадскіх дзеячаў, якія не адносяць сябе да прыхільнікаў беларускага нацыяналізму, гэтае паняцце часам набывае негатыўны сэнс, у яго ўкладваецца ідэя нацыянальнай перавагі, нацыянальнага антаганізму, русафобіі, нацыянальнай замкнёнасці.

Нацыяналізм меў папулярнасць на пачатку 1990-х гадоў на хвалі крызіса камуністычнай ідэалогіі і эканамічнага крызіса ў краіне.

Камунізм

Камуні́зм (ад лацінскага commūnis — агульны) — грамадска-эканамічная фармацыя, якая заснаваная на грамадскай уласнасці на галоўныя сродкі вытворчасці.

З пункту гледжання тэарэтыкаў камунізму, гэта вучэнне здольнае пераадолець узаемную адасобленасць працы і зрабіць магчымым свабоднае самаздзяйсненне чалавека ў матэрыяльнай і духоўнай вытворчасці. Канчатковай мэтай камунізму з'яўляецца стварэнне ўмоў для ўсебаковага развіцця кожнага індывіда і ўсяго грамадства. Канцэпцыя камунізму найбольш распрацавана ў марксізме.

Самі тэарэтыкі камунізму не могуць вывесці адзінае вызначэнне камунізму. Так, паводле Энгельса, камунізм — вучэнне пра ўмовы вызвалення пралетарыяту. А паводле Маа Цзэдуна — суцэльная ідэалогія пралетарыяту і разам з тым новы грамадскі лад.

Лібералізм

Лібералізм (ад лац. liber: свабодны, liberalis: датычны свабоды) — філасофская, эканамічная і палітычная ідэалогія, галоўнай вартасцю якой ёсць свабода чалавека распараджацца сваёй асобай і ўласнасцю.

Лібералізм стаў рухавіком вызвалення ад догмаў феадалізму і абсалютызму, якія апраўдвалі несвабоду і прыгнёт грамадства з боку палітычнай, эканамічнай і рэлігійнай эліты.

У цэнтры палітычнай філасофіі лібералізму знаходзяцца чалавек, якому павінна быць дадзеная максімальная магчымая свабода, а таксама прынцып неагрэсіі. Індывідуальная свабода разумеецца ў лібералізме як асноўная норма і база грамадскіх адносін, згодна з якой павінна быць вызначаная і роля дзяржавы. Паўнамоцтвы дзяржавы не павінны абмяжоўваць асабістую свабоду грамадзян, дзяржава павінна ўмешвацца ў адносіны паміж людзьмі толькі дзеля абароны іх свабоды і закона. Рэгуляцыя эканомікі, як і сацыяльныя ільготы павінны быць зведзеныя да мінімуму. Асоба павінна атрымаць як максімум свабоды, так і максімум адказнасці.

Лібералізм з'яўляецца супрацьлегласцю таталітарызму і лічыцца перадумовай пабудовы сучаснай плюралістычнай дэмакратыі. У адрозненне ад анархізму, лібералізм лічыць дзяржаву неабходным інстытутам дзеля абароны свабоды і ўласнасці, а таксама рашуча выступае за рынкавыя прынцыпы ў эканоміцы.

Мікалай I (Папа Рымскі)

Мікалай I (лац.: Nicolaus PP. I); 800, Рым — 13 лістапада 867, Рым) — Папа Рымскі з 24 красавіка 858 па 13 лістапада 867 года. Стваральнік папацэзарызму, самы значны пантыфік эпохі Каралінгаў. Каталіцкая гістарыяграфія ўшанавала Мікалая найменнем Вялікі і ўнесла яго ў спіс святых. Быў сваяком Льва IV і адразу ж пасля абрання на папскі трон вырашыў праводзіць «незалежную палітыку», якая ў Рыме заваёўвала ўсё большую папулярнасць.

Ягоны пантыфікат увайшоў у гісторыю як перыяд, калі ўпершыню была паслядоўна сфармулявана ідэалогія папскай тэакратыі. На думку Мікалая I, Папа Рымскі павінен валодаць усёй паўнатой улады ў Касцёле, з'яўляцца яго адзіным кіраўніком. Не менш моцна Мікалай падкрэсліваў вяршэнства папскай улады над уладай свецкіх васпанаў у пытаннях веры і маралі. Увесь пантыфікат Мікалая I быў бесперапынным ланцугом намаганняў і барацьбы, накіраваных на тое, каб гэтыя прынцыпы ажыццявіць на практыцы.

Мілітарызм

Мілітарызм (фр.: militarisme, ад лац.: militaris — ваенны) — дзяржаўная ідэалогія, скіраваная на апраўданне палітыкі няспыннага нарошчвання ваеннай моцы дзяржавы і адначасова дапушчальнасці выкарыстання ваеннай сілы пры вырашэнні міжнародных і ўнутраных канфліктаў. Мілітарызму ўласціва гонка ўзбраенняў, узрост ваенных расходаў дзяржаўнага бюджэту, нарошчванне ваеннай прысутнасці з палітычнымі мэтамі за мяжой, ваеннае ўмяшальніцтва ў справы іншых суверэнных дзяржаў (як з боку дзяржаў-агрэсараў, так і з боку ваенна-палітычных блокаў), узмацненне ўплыву ваенна-прамысловага комплексу ў эканоміцы краіны і яе знешняй і ўнутранай палітыцы, і, часцяком, як наступства — узрост з'яў унутранага эканамічнага крызісу, што выражаецца ва ўзбагачэнні прывілеяванай ваенна-палітычнай эліты краіны, таксама ў збядненні бюджэтных рэсурсаў, падзенні ўнутраных эканамічных паказчыкаў. Аднак пад уплывам гонкі ўзбраенняў заўважаецца навукова-тэхнічнае развіццё, ухваляецца спорт, масавая ваенная падрыхтоўка.

Нацыянал-бальшавізм

Нацыянал-бальшавізм — палітычная ідэалогія, якая была развіта рускімі філосафамі Эдуардам Лімоновым і Аляксандрам Дугіным у 1990-я гады. Сам тэрмін «нацыянал-бальшавізм» быў уведзены рускім эмігрантам Мікалаем Устрялавым у 1921 годзе. Акрамя Расіі, ідэалогія нацыянал-бальшавізму была распаўсюджана ў Германіі.

Сама ідэалогія з’яўляецца сінтэзам ідэй камунізму і нацыяналізму.

Нацыянал-сацыялізм

Нацыянал-сацыялізм або нацы́зм (ням.: Nationalsozialismus) — афіцыйная ідэалогія нацысцкай Германіі. Скарачэнне «нацызм» утварылася ад скарачэння «нацы» (Nazi, скарачэнне ад ням.: Nationalsozialist), якім у Германіі звалі нацыянал-сацыялістаў па аналогіі з «соцы» — сацыял-дэмакратамі.

Нацызм мае шмат агульнага з фашызмам і звычайна класіфікуецца як адна з яго разнавіднасцяў; фашызм выкарыстоўваецца для пазначэння шырокага спектру палітычных рухаў, што існавалі ў розных краінах, у той час як тэрмін «нацызм» ужываюць толькі ў сувязі з нацысцкай партыяй ў Германіі і арганізацыямі, створанымі па яе падабенстве.

У сучаснай Германіі нацызм забаронены, аднак у свеце па-ранейшаму знаходзяцца прыхільнікі нацысцкай ідэалогіі; мноства неанацысцкіх арганізацый працягвае дзейнічаць як у Германіі, так і па ўсім свеце.

Нацыянал-сацыялістычная нямецкая рабочая партыя

Нацыянал-сацыялістычная нямецкая рабочая партыя (ням.: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, скароч. НСДАП, ням.: NSDAP) — палітычная партыя Германіі, якая існавала з 1920 па 1945, з ліпеня 1933 да мая 1945 — кіруючая і адзіная законная партыя ў Трэцім Рэйху. Пасля паразы Германіі ў Другой сусветнай вайне ў 1945 па рашэнню створанага саюзнікамі па антыгітлераўскай кааліцыі акупацыйнага кантрольнага савета была распушчана. На Нюрнбергскім працэсе кіруючы склад партыі быў абвешчаны злачынным, а ідэалогія НСДАП называлася адной з галоўных прычын вайны.

Нацыяналізм

Нацыяналізм (фр.: nationalisme) — ідэалогія і кірунак палітыкі, асноватворным прынцыпам якіх з'яўляецца тэза пра каштоўнасць нацыі як вышэйшай формы грамадскага адзінства, яе першаснасці ў дзяржаваўтваральным працэсе. Як палітычны рух нацыяналізм імкнецца да абароны інтарэсаў пэўнай нацыянальнай супольнасці ў адносінах з дзяржаўнай уладай.

У сваім грунце нацыяналізм навучае пэўнасці і адданасці сваёй нацыі, палітычнай незалежнасці і працы на карысць уласнага народа, культурнае і духоўнае ўзрастанне, з'яднанне нацыянальнай самасвядомасці для практычнай абароны ўмоў жыцця нацыі, яе тэрыторыі, эканамічных рэсурсаў і духоўных каштоўнасцей. Ён абапіраецца на нацыянальнае пачуццё, якое роднасна патрыятызму. Гэтая ідэалогія імкнецца да аб'яднання розных слаёў грамадства, нягледзячы на ​​супрацьлеглыя класавыя інтарэсы. Яна апынулася здольнай забяспечыць мабілізацыю насельніцтва дзеля агульных палітычных мэтаў у перыяд пераходу да капіталістычнай эканоміцы.

З-за таго, што многія сучасныя радыкальныя рухі падкрэсліваюць сваю нацыяналістычную афарбоўку, нацыяналізм часта асацыюецца з этнічнай, культурнай і рэлігійнай нецярпімасцю (або любой іншай непрыязнасцю да этнічна «іншых»). Такая нецярпімасць асуджаецца прыхільнікамі ўмераных плыняў у нацыяналізме.

СМІ «нацыяналізмам» часта называюць этнанацыяналізм, асабліва яго крайнія формы (шавінізм, ксенафобія і інш.), якія робяць акцэнт на перавазе адной нацыянальнасці над астатнімі. Многія праявы крайняга этнанацыяналізму, уключаючы распальванне міжнацыянальнай варожасці і этнічную дыскрымінацыю, адносяцца да міжнародных парушэнняў права.

Неанацызм

Шаблон:Дыскрымінацыя

Неанацы́зм — прытрымліванне нацыянал-сацыялістычнай ідэалогіі пасля 1945 года. Часам арганізацыі, у дачыненні якіх тэрмін выкарыстоўваецца, адмаўляюць сваю прыналежнасць да неанацызму; існуюць і рухі, якія адкрыта прызнаюць сябе «нацыянал-сацыялістычнымі».

Пацыфізм

Пацыфізм (ад лац.: pacificus – міратворчы, ад pax - мір і facio - раблю) – ідэалогія супраціву гвалту дзеля яго знікнення.

Пацыфісцкі рух, рух за мір – антываенны грамадскі рух, які процідзейнічае ваенным метадам вырашэння палітычных канфліктаў, у прыватнасці асуджэннем амаральнасці такіх метадаў.

Правыя (палітыка)

У палітыцы правымі (найбольш крайнія формы называюць ультраправымі ці праварадыкальнымі) традыцыйна называюцца шматлікія кірункі і ідэалогіі, процілеглыя левым: правыя выступаюць за натуральную няроўнасць і прытрымліваюцца прынцыпаў капіталізму.

Іншае разуменне: правая ідэалогія — ідэалогія сацыяльнага панавання, якая выражае інтарэсы пануючага сацыяльнага класа ці пэўнай групы ўнутры пануючага класа. Левая ж ідэалогія — ідэалогія апанавання ўлады, якая адмаўляе легітымнасць існага панавання і прапаноўвае палітычную альтэрнатыву, якая запатрабавана новымі пануючымі групамі ці (і) ніжнімі класамі, якія прэтэндуюць на ўдзел у размеркаванні багацця і ўлады.Тэрміны «правыя» і «левыя» ўзніклі ў часы Французскай рэвалюцыі і тычыліся размяшчэння месцаў у парламенце. Тыя, хто сядзеў справа, выступалі за захаванне Старога парадку (манархіі, арыстакратыі і афіцыйнай царквы). Палітыка левых вызначана не так выразна, таму што ўзнікала шмат у чым у якасці рэакцыі на палітыку правых.

Раўмізм

Раўмі́зм (эспер.: Raŭmismo, ад назвы фінскага горада Раўма) — ідэалогія, якая крытыкуе мэты традыцыйнага эсперанта-руху і вызначае эсперантыстаў як «самастойна выбраную дыяспарную моўную меньшасць». Раўмізм прымяняе да мовы новыя лінгвістычныя прынцыпы, у адпаведнасці з якімі эсперанта з’яўляецца не толькі сродкам зносін, але і сродкам ідэнтыфікацыі яго носьбітаў.

Свабода веравызнання

Свабода веравызнання — права вызнаваць і практыкаваць любую рэлігію. Гістарычна значэнне тэрміна пашыралася і ў цяперашні час свабода веравызнання звычайна разумеецца таксама як права не вызнаваць і не практыкаваць ніякай рэлігіі, прапаведаваць рэлігійныя ці іншыя светапогляды.

Сіянізм

Сіянізм (іўр.: צִיּוֹנוּת, цыёнут - ад назвы гары Сіён у Іерусаліме) — палітычны рух, мэтай якога з'яўляецца аб'яднанне і адраджэнне яўрэйскага народа на яго гістарычнай радзіме - у Ізраілі (Эрэц-Ісраэль), а таксама ідэалагічная канцэпцыя, на якой гэты рух грунтуецца. Ідэалогія сіянізму аб'ядноўвае розныя па сваёй арыентацыі рухі - ад лева-сацыялістычных да артадаксальна-рэлігійных. Да Другой сусветнай вайны (гл. Халакост) сіянізм быў адным з найбольш буйных грамадска-палітычных рухаў яўрэйскага народа (разам Бундам і тэрытарыялізмам).

Цегакранізм

Цегакранізм (арм.: Ցեղակրոնություն цегакронуцюн) — нацыяналістычная ідэалогія, паводле якой найвышэйшай каштоўнасцю для індывіда з'яўляецца яго нацыя, па-за якой ён не можа паўнавартасна існаваць. Мэтай цегакранізму з'яўляецца аб'яднанне армянскага народа на ўсёй тэрыторыі яго гістарычнай радзімы ў межах адзінай армянскай дзяржавы.

Ідэалогія цегакранізму была распрацавана Гарэгінам Нждэ і Айкам Асатранам у 1930-х гадах. Арганічнай часткай і працягам цегакранізму з'яўляецца ідэалогія таранізму.

Навуковыя дысцыпліны і тэорыі
Агульныя прынцыпы і паняцці
дзяржавы па палітычнай сіле і ўплыву
Віды палітыкі
Форма дзяржаўнага ладу
Сацыяльна-палітычныя інстытуты і
галінуй улады
Дзяржаўны апарат і органы ўлады
Палітычны рэжым
Форма дзяржаўнага кіравання і
палітычная сістэма
Палітычная філасофія, ідэалогія і дактрына
Выбарчая сістэма
Палітолагі і палітычныя мысліцелі
Падручнікі і вядомыя працы пра палітыка
Гл. таксама

На іншых мовах

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.