Pasko nin Pagkabuhay

An Pasko nin Pagkabuhay (Griego: Πάσχα, Pascha o Pasxa) iyo an ppinakimportanteng relihiyosong selebrasyon sa Kristianismo.[1] Nagtutubod an mga Kristiano na nabuhay liwat si Hesus halì sa pagkagadan duwang aldaw [2] pakatapos kan saiyang krusipiksyon, asin ipigseselebrar an pagkabuhay liwat sa Pasko nin Pagkabuhay, duwang aldaw pakaagi kan Biernes Santo.

Vajicka1

Ginunoan

  1. Anthony Aveni, The Easter/Passover Season: Connecting Time's Broken Circle, The Book of the Year: A Brief History of Our Seasonal Holidays (Oxford: Oxford University Press, 2004), 64-78.
  2. Ining pagkabuhay liwat pinagsasabing nangyari "sa ikatulong aldaw", kabali an aldaw nin krusipiksyon.
Biyernes Santo

An Biyernes Santo sarong banal na aldaw na ipigcecelebrar kan mga Kristiyano kada Biyernes bàgo umabot an Pasko nin Pagkabuhay.

Enot na misa sa Filipinas

An enot na misa sa Filipinas ipigcelebrar sa Pasko nin Pagkabuhay kan Marso 31, 1521 sa sarong isla nin Mazaua sosog sa nakahiling kan panyayari na sinda Antonio Pigafetta, Ginés de Mafra, Francisco Albo, an pilotong Henoes, asin Martín de Ayamonte, sa pigtotobodan na kinamomogtakan ngonyan -- alagad dai nin basehan -- kan Limasawa, sarong islang banwaan sa puro kan Southern Leyte, asin pigsasabing kinamodagan kan Romano Katolisismo sa nacion.

Pinaggibo an historikal na panyayari kan nagdanlog an Portuges na nabigador na si Ferdinand Magellan sa sulnopan na puerto kan isla nin Mazaua.

Huwebes Santo

An Huwebes Santo sarong Kristiyanong kapistahan o banal na aldaw kada Huwebes bàgo an Domingo nin Pasko nin Pagkabuhay na ginigiromdom an Huring Pamanggi ni Hesukristo kaiba an mga apostoles. Ini an ikalimang aldaw kan Semana Santa, asin bàgo ini iyo an Miyerkoles Santo sagkod pigsusundan kan Biyernes Santo.

Kamahalan

An Kamahalan o Semana Santa (Latin: Hebdomas Sancta or Hebdomas Maior, "Greater Week"; Greyigo: Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάς, Hagia kai Megale Hebdomas) iyo an taontaon na pagroromdom kan mga Kristyano kan pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay-liwat ni Hesukristo Nasareno. Minapoon ini nin Domingo de Ramos asin natapos sa Domingong Pasko nin Pagkabuhay-liwat.

Sa semanang ini sinusunod an paglelehe, an pag-abstenensya asin an hararom na pagpapangadyì, pagsosolsol kan mga Kristyano sa saindang mga pagkakasalà. Kinaugalian kan mga Katoliko na magtiripon sa simbahan, magkumpisal asin mag-Via Crucis, o mag-Bisita Altares. Digdi sa Filipinas uso, alagad pawara na, an gawì na magpa-Pasyon na iyo ini an sarong semana na ikinakanta na pano nin paglogologo an istorya kan enterong buhay ni Hesus. Pag-Biyernes Santo may nagkukulto arog kan pagpàsan nin krus o minapapako na tunay sa krus sa makuring pakikidumamay sa inagihan na sakit ni Hesukristo asin sa paghagad nin kapatawaran sa mga kasàlan. Sa ibang mga banwaan ginigibo an Senakulo, sarong pagsa-drama kan pagpasakit ki Hesus kun saen an sarong deboto napagakot sa itinindog na krus. Sa aldaw man na ini, gawì na gayo sa Filipinas, urog na kan mga Katoliko, na iprusisyon an mga rebultong nagpapahiling kan agi-agi ni Hesus sa huring aldaw kan siya pinasakitan asta pinako sa krus. Pagkabanggi isinusunod an inaapod na Soledad sa palibot kan sentro kun sain sa mga estasyon may pagpangadyì, may pagkantang maludok asin mapùngaw sa pagladawan kan paglogologo ni Santa Maria sa pagkawara kan saiyang Aki na si Hesus.

Sa ibang mga lengguwahe/tataramon

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.