Bələdiyyə

Bələdiyyə — qanunla müəyyən edilmiş ərazi hüdudları daxilində yerli özünüidarəetmə forması. Bələdiyyənin öz mülkiyyəti, yerli büdcəsi və seçkili bələdiyyə orqanları mövcuddur və o, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ilə və bu qanunla səlahiyyətlərinə aid edilmiş yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil surətdə həll edir. Bələdiyyələr bərabərlik əsasında qurulur və fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycan Respublikasında ilk bələdiyyə seçkiləri 12 dekabr 1999-cu ildə keçirilmişdir.O dövrdə Respublikamızda 2700 bələdiyyə yaradılmış, sonradan isə kiçik bələdiyyələrin birləşdirilməsi nəticəsində bələdiyyələrin sayı 1771- ə endirilmişdir. Müvafiq qanuna uyğun olaraq respublikamızda bələdiyyə seçkiləri hər beş ildən bir keçirilir. İkinci dəfə bələdiyyə seçkiləri 2004-cü ildə, üçüncü dəfə 2009-cu il, dördüncü dəfə 2014-cü ildə keçirilmişdir.

"Bələdiyyə" və "yerli özünüidarə" terminləri və bunların iştirakı ilə düzələn söz birləşmələri bələdiyyə, onların orqanları, yerli özünüidarə funksiyalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı olan müəssisə, idarə və təşkilatlar, mülkiyyət obyektləri və başqa obyektlər barəsində, habelə əhali tərəfındən yerli özünüidarənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar digər hallarda işlədilir.

Yerli əhali - Bələdiyyə ərazisində daimi yaşayan əhali.

Yerli referendum - Əhalinin yerli səsverməsidir.

Bələdiyyə mülkiyyəti - bələdiyyəyə mənsub olan bütün növ daşınar və daşınmaz əmlakdır.

Bələdiyyə mülkiyyətinin tərkibinə yerli vergilər və ödənişlər hesabına formalaşan yerli büdcənin vəsaiti, bələdiyyənin büdcədənkənar fondları, bələdiyyə əmlakı, habelə bələdiyyə torpaqları, bələdiyyə müəssisələri və təşkilatları, bələdiyyə mənzil fondları və qeyri-yaşayış binaları, dövlət və xüsusi mülkiyyətdə olmayan yollar, bələdiyyə, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və idman müəssisələri, digər daşınar və daşınmaz əmlak daxildir.

Bələdiyyələrə seçkilər vətəndaşların qanunla müəyyənləşdirilmiş seçki hüquqları təmin edilməklə, ümumi, bərabər, birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi, gizli səsvermə yolu ilə həyata keçirilir.

Ümumiyyətlə, xarici təcrübədə yerli özünüidarəetmə orqanlarının 5 struktur modeli mövcuddur. Bunlara :

  • Zəif Şura - Güclü Mer modeli ;
  • Güclü Şura - Zəif Mer modeli ;
  • Şura Menecer modeli ;
  • Komissiya modeli ;
  • Qarışıq model ;

Azərbaycan Respublikasında Zəif Mer - Güclü Şura modeli tətbiq edilmişdir.

Mənb

  • Bələdiyyə statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. (2 iyul 1999, N 698-1Q)

Xarici keçidlər

Aravilye

Aravilye (fr. Haravilliers) — Fransada bələdiyyə , region — İl-de-Frans, departament — Val-d’Uaz, rayon — Pontuaz. Əhalisi — 460 nəfər (1999).

Bələdiyyə Paris şəhərinin 45 km şimal-qərbdə, Serji belediyyənin 16 km şimalda yerləşir.

Arnuvil

Arnuvil (fr. Arnouville) — Fransada bələdiyyə , region — İl-de-Frans, departament — Val-d’Uaz, rayon — Sarsel. Əhalisi — 12 291 nəfər (1999).

Bələdiyyə Paris şəhərinin 15 km şimalında, Serji belediyyənin 27 km şərqdə yerləşir.

Arronvil

Arronvil (fr. Arronville) — Fransada bələdiyyə , region — İl-de-Frans, departament — Val-d’Uaz, rayon — Pontuaz. Əhalisi — 610 nəfər (1999).

Bələdiyyə Paris şəhərinin 45 km şimal-qərcdə, Serji belediyyənin 17 km şimalda yerləşir.

Arti (Val-d'Uaz)

Arti (fr. Arthies) — Fransada bələdiyyə , region — İl-de-Frans, departament — Val-d’Uaz, rayon — Pontuaz. Əhalisi — 258 nəfər (1999).

Bələdiyyə Paris şəhərinin 50 km şimal-qərbdə, Serji belediyyənin 22 km qərbdə məsafədə yerləşir.

Avern (Fransa)

Avern (fr. Avernes) — Fransada bələdiyyə , region — İl-de-Frans, departament —Val-d’Uaz. Əhalisi — 776 nəfər (1999).

Bələdiyyə Paris şəhərinin 45 km şimal-qərbində, Serji belediyyənin 16 km qərbdə yerləşir.

Bantlyü

Bantlyü (fr. Banthelu) — Fransada bələdiyyə , region — İl-de-Frans, departament — Val-d’Uaz, rayon — Pontuaz. Əhalisi — 138 nəfər (1999).

Bələdiyyə Paris şəhərinin 50 km şimal-şərqində, Serji belediyyənin 21 km şərqində məsafəsində yerləşir.

Bervil (Val-d'Uaz)

Bervil (fr. Berville) — Fransada bələdiyyə , region — İl-de-Frans, departament — Val-d’Uaz, rayon — Pontuaz. Əhalisi — 366 nəfər (1999).

Bələdiyyə Paris şəhərinin təxminən 45 km şimal-qərbində, Serji belediyyənin 18 km şimalda yerləşir.

Bessankur

Bessankur (fr. Bessancourt) — Fransada bələdiyyə , region — İl-de-Frans, departament — Val-d’Uaz, rayon — Pontuaz. Əhalisi — 7.621 nəfər (1999).

Bələdiyyə Paris şəhərinin təxminən 22 km şimal-şərqdə, Serji belediyyənin 18 km şimalda yerləşir.

Betmon-la-Fore

Betmon-la-Fore (fr. Béthemont-la-Forêt) — Fransada bələdiyyə , region — İl-de-Frans, departament — Val-d’Uaz, rayon — Pontuaz. Əhalisi — 7.621 nəfər (1999).

Bələdiyyə Paris şəhərinin təxminən 23 km şimalda, Serji belediyyənin 14 km şərqdə yerləşir.

Brinyankur

Brinyankur (fr. Brignancourt) — Fransada bələdiyyə , region — İl-de-Frans, departament — Val-d’Uaz, rayon — Pontuaz. Əhalisi — 205 nəfər (1999).

Bələdiyyə Paris şəhərinin təxminən 45 km şimal-şərqdə, Serji belediyyənin 15 km şimal-şərqdə yerləşir.

Kommuna (Fransa)

Kommuna (fr. commune — «icma») — Fransanın inzibati-ərazi bölünməsinin beşinci səviyyəsinin vahidi; kənd sakinləri icması. Digər ölkələrdə fransız kommunası bələdiyyələrə, parislərə və daha çoxuna cavab verir.

Kommunalar ölkənin ən aşağı struktur səviyyəsini təmsil edirlər (özləri, bələdiyyə bölgələrinə bölünən Paris, Marsel və Lion şəhərləri istisna olmaqla). Orta əsrlərdən onlar Fransanın ən qədim inzibati vahidləridir (bundan sonra Fransada təxminən 60 min idi). Kommunalar 1789-cu ildə yaradılmış və 5 aprel 1884-cü il tarixli qanuna əsasən muxtariyyət qazanmışdır. Hər bir kommunada bələdiyyə başçısı və bələdiyyə məclisi mövcuddur; onlar əhalisindən asılı olmayaraq bütün kommunalarda səlahiyyətləri eynidır.

2015-ci ilin əvvəlində Fransada 36658 kommuna, o cümlədən metropolitədə 36.529 və xarici ərazilərdə 129 hesablanmışdır. Metropoldakı kommunaların orta sahəsi 14,88 km², ortalama orta dəyər isə 10,73 km². Kommunaların ortalama əhalisi 380 nəfərdir.

Masallı

Masallı — şəhər, Azərbaycan Respublikasının Masallı rayonunun inzibati mərkəzi. 1960-cı ildə rayon tabeli şəhər statusu almışdır.

Oni (bələdiyyə)

Oni (fr. Osny) — Fransada bələdiyyə , region — İl-de-Frans, departament — Val-d’Uaz, rayon — Pontuaz, kanton — Serji. Əhalisi — 16.274 nəfər (2006).

Bələdiyyə Paris şəhərinin təxminən 32 km şimal-qərbdə, Serji belediyyənin 4 km şimalda yerləşir.

Qobustan

Qobustan rayonu — Azərbaycan Respublikasında inzibati rayon.

Qobustan şəhəri (yerli adı Mərəzə) — Azərbaycanın Qobustan rayonunun inzibati mərkəzi.

Qobustan (Qaradağ) — Azərbaycanın Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda qəsəbə.

Qobustan bələdiyyəsi (Qaradağ) — Azərbaycanın Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda bələdiyyə.

Qobustan bələdiyyəsi (Qobustan) — Azərbaycanın Qobustan rayonunda bələdiyyə.

Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğu — Azərbaycanın Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı Qobustan qəsəbəsində yerləşən dövlət tarixi-bədii qoruğu.

Qobustan — silsilə televiziya verilişi.

Qobustan radiosu — Krım vilayətinin Sevastopol şəhərində Azərbaycan dilində yayımlanan radio.

Qobustan jurnalı — Azərbaycanda nəşr edilən rüblük incəsənət toplusu.

Qəbristan / Gəbristan mahalı — Şirvan xanlığının tarixi mahallarından biri (hazırda Qobustan, Şamaxı, Hacıqabul, Göyçay və Ağsu rayonlarının ərazilərini əhatə edir).

Siyasətçi

Siyasətçi — siyasi fəaliyyət lə peşəkar şəkildə məşğul olan şəxs.

Siyasi fəaliyyətlə icraedici hakimiyyətndə (prezident, baş nazir , nazir), qanunverici hakimiyyət də ( müxtəlif səviyyədə parlament deputatı və bələdiyyə üzvü), siyasi partiya funksioneri kimi fəaliyyət göstərmək olar.

Sürvilye

Sürvilye (fr. Survilliers) — Fransada bələdiyyə, region — İl-de-Frans, departament —Val-d’Uaz, rayon — Sarsel, kanton — Lüzarş. Əhalisi — 3 654 nəfər (1999).

Bələdiyyə Paris şəhərinin 31 km şimal-şərq, Serji bələdiyyənin 36 km şərqdə yerləşir.

Taverni

Taverni (fr. Taverny) — Fransada bələdiyyə , region — İl-de-Frans, departament — Val-d’Uaz, rayon — Pontuaz, kanton — Serji-Nor. Əhalisi — 26 092 nəfər (1999).

Bələdiyyə Paris şəhərinin təxminən 22 km şimal-qərbində, Serji belediyyənin 12 km şərqində yerləşir.

Türklər

Əsas mənada

Azərbaycan türkləri — əsasən Azərbaycan Respublikası, Güney Azərbaycan, Borçalı, Dərbənd (və vaxtilə Qərbi Azərbaycan) yaşayan xalq, Azərbaycan əhalisinin əksəriyyətini təşkil edən etnik qrup.Anadolu türkləri — Türkiyəli türklər; əksəriyyəti Osmanlı İmperiyası dağıldıqdan sonra qurulan Türkiyə Cümhuriyyəti torpaqlarında yaşayan türk xalqına verilən ad, Türkiyə əhalisinin əksəriyyətini təşkil edən etnik qrup.

Türk xalqları — Avrasiya ərazisində yaşayan, türk soylu, türk mədəniyyətli, türk dillərinə mənsub olan dillərdə danışan xalqlar.Yaşayış məntəqələri

Türklər — Laçın rayonunda kənd.

Türklər — Beyləqan rayonundda kənd.

Türklər bələdiyyəsi — Beyləqan rayonunda bələdiyyə.

Başqa dillərdə

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.