ܡܠܐܟܝ

ܡܠܐܟܝ (ܥܒܪܐܝܬ מַלְאָכִי) ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ ܘܟܬܘܒܐ ܕܣܦܪܐ ܕܡܠܐܟܝ ܣܦܪܐ ܐܚܪܝܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ܀

ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܐܗܪܘܢ | ܐܚܝܐ | ܐܠܝܐ | ܐܠܝܥܙܪ | ܐܠܝܫܥ | ܐܪܡܝܐ | ܐܫܥܝܐ | ܓܕ | ܓܕܘ | ܕܒܘܪܐ | ܕܘܝܕ | ܕܢܝܐܝܠ | ܗܘܫܥ | ܙܟܪܝܐ | ܚܒܩܘܩ | ܚܓܝ | ܚܘܠܕܝ | ܚܙܐܝܠ | ܚܙܩܝܐܝܠ | ܚܢܢܝ | ܝܗܘ | ܝܘܝܠ | ܝܘܢܢ | ܡܠܐܟܝ | ܡܘܫܐ | ܡܝܟܐ | ܡܝܟܐܝܗܘ | ܡܪܝܡ | ܫܡܘܐܝܠ | ܢܚܘܡ | ܢܬܢ | ܥܕܘ | ܥܘܒܕܝܐ | ܥܙܪܝܐ | ܥܡܘܣ | ܦܝܢܚܣ | ܨܦܢܝܐ | ܫܡܥܝܐ
Malachi
ܡܠܐܟܝ ܢܒܝܐ
ܐܘܪܝܬܐ

ܐܘܪܝܬܐ (ܥܒܪܐܝܬ: תּוֹרָה) ܗܝ ܫܡܐ ܕܟܢܫܐ ܕܚܡܫܐ ܣܦܪ̈ܐ ܕܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܕܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܘܕܡܫܝܚܝܘܬܐ. ܐܘܪܝܬܐ ܗܝ ܡܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܬܠܬ ܕܬܢܟ (ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ) ܘܚܡܫܐ ܣܦܪ̈ܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܐܢܘܢ ܒܪܝܬܐ ܘܡܦܩܢܐ ܘܟܗܢ̈ܐ ܘܡܢܝܢܐ ܘܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ܀

ܐܠܝܐ ܢܒܝܐ

ܐܠܝܐ (ܥܒܪܐܝܬ: אליהו܄ "ܐܠܗܝ ܗܘ ܝܗ") ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕܬܫܥܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܟܕ ܕܒܪ ܝܫܘܥ ܠܟܐܦܐ ܘܠܝܥܩܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ ܘܐܣܩ ܐܢܘܢ ܠܛܘܪܐ ܪܡܐ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ. ܐܬܚܙܝܘ ܠܗܘܢ ܐܠܝܐ ܘܡܘܫܐ ܟܕ ܡܡܠܠܝܢ ܥܡ ܝܫܘܥ (ܡܪܩܘܣ 2:2-4)܀

ܐܠܝܫܥ

ܐܠܝܫܥ (ܥܒܪܐܝܬ: אלישע "ܐܠܗܝ ܦܘܪܩܢܝ"܇ ܥܪܒܐܝܬ: اليسع) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܡܢ ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܘܐܠܝܫܥ ܗܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܠܝܐ ܢܒܝܐ. ܚܝ̈ܐ ܕܐܠܝܫܥ ܐܬܟܬܒ ܒܟܬܒܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܒ. ܐܠܝܫܥ ܗܘ ܢܒܝܐ ܒܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܘܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܒܐܣܠܐܡ܀

ܐܪܡܝܐ (ܢܒܝܐ)

ܐܪܡܝܐ (ܥܒܪܐܝܬ יִרְמְיָהוּ "ܝܗ ܡܪܝܡ") ܗܘܐ ܒܪܗ ܕܚܠܩܝܐ ܘܢܒܝܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܐܪܡܝܐ ܚܝܐ ܡܢ 645 ܥܕܡܐ ܠ587 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ܀

ܐܫܥܝܐ

ܐܫܥܝܐ (ܥܒܪܐܝܬ: יְשַׁעְיָהוּ) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܡܢ ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܐܫܥܝܐ ܚܝܐ ܒܕܪܐ ܬܡܝܢܝܐ ܩܕܡ ܡ܀

ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ

ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ (ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: Παλαιὰ Διαθήκη) ܐܝܬܝܗ ܦܠܓܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ (ܦܠܓܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܗܝ ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ) ܘܬܘܒ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ܀

ܝܘܢܢ

ܝܘܢܢ (ܥܒܪܐܝܬ: יונה܄ ܥܪܒܐܝܬ: يونس ܐܘ يونان܄ ܠܐܛܝܢܐܝܬ: Ionas܄ "ܝܘܢܐ") ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܒܬܢܟ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܘܒܩܘܪܐܢ ܕܐܣܠܐܡ ܘܒܬܘܕ̈ܝܬܐ ܐܒܪ̈ܗܡܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܄ ܚܙܝܢܢ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܝܘܢܢ ܕܗܘ ܐܬܒܠܥ ܡܢ ܢܘܢܐ ܪܒܐ ܘܢܦܩ ܡܢܗ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ܀

ܡܘܫܐ

ܡܘܫܐ (ܥܒܪܐܝܬ: מֹשֶׁה) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܡܘܫܐ ܗܘ ܢܒܝܐ ܒܬܘܕܝ݀ܬܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ܇ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܒܐܣܠܐܡ (موسى).

ܒܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܚܙܝܢܢ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܫܕܪ ܥܣܪܐ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܠܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܀

ܡܪܝܡ (ܚܬܗ ܕܡܘܫܐ)

ܡܪܝܡ (ܥܒܪܐܝܬ: מרים) ܗܝ ܚܕܐ ܐܢܬܬܐ ܡܢ ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܡܪܝܡ ܗܝ ܚܬܗ ܕܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ. ܫܡܗ̇ ܕܡܪܝܡ ܐܬܩܪܐ ܩܕܡܝܬ ܒܣܦܪܐ ܕܡܦܩܢܐ 20:15 ܐܝܟܐ ܡܪܝܡ ܡܬܩܪܐ ܢܒܝܬܐ܀

ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܬܐ

ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܬܐ (ܥܒܪܐܝܬ: ספר בראשית) ܐܘ ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܫܝܬ ܗܘ ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܘܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܫܪܝ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܦܬܓܡܐ: "ܒܪܝܫܝܬ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܝܬ ܫܡܝܐ ܘܝܬ ܐܪܥܐ"܀

ܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.