ܗܒܒܐ

ܗܒܒܐ ܐܘ ܦܩܚܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܡܢ ܝܥܝܬܐ ܥܡ ܛܪ̈ܦܐ ܓܘܢܢ̈ܐ. ܒܥܕܢ ܗܒܒܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܩܐ. ܗܒܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܕܡܐ ܐܠܨܝܐ ܠܡܦܪܝܢܘܬܐ܀

Flower poster 2
ܗܒܒ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ

ܪܬܡܐ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܗܲܒܵܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܗܰܒܳܒ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܗܰܒܳܒ̥̈ܶܐ)
ܕܒܫܬܐ

ܕܒܫܬܐ (ܣܘܕܝܬܐ ܐܠܐ ܚܪܝܦ ܐܝܬܝܗ ܡܢ ܟܬܒܢܝܬܐ) ܐܘ ܕܒܘܪܬܐ ܐܘ ܕܒܘܪܝܬܐ ܗܝ ܪ̈ܚܫܐ ܕܥܒܕܐ ܕܒܫܐ ܘܫܥܘܬܐ܀

ܟܠܬܐ

ܟܠܬܐ ܗܝ:

ܟܠܬܐ (ܗܒܒܐ)

ܟܠܬܐ (ܙܘܘܓܐ)

ܟܠܬܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.