Libro d'os Chueces

O Libro d'os Chueces ye un libro biblico de l'Antigo Testamento y d'o Tanakh hebreu, perteneixent a la colla d'os libros historicos. En a Biblia catolica ye ubicato entre o Libro de Chosué y o de Rut.

Quan s'escribió iste libro, Israel yera desorganizata de tot, as suyas institucions yeran agún sin definir y muitas potencias l'amenazaban.

Yahveh, aduyando a bells hombres y mullers, les da la suya fuerza ta reparar as cosas. Como isto ye d'a Divinidat, os chueces apareixen y desapareixen en muitas ocasions.

Degún chuez plegó a estar chefe supremo porque a suya función no yera de lograr a unidat, sino de solucionar problemas; a unificación definitiva plegó dimpués, con os Reis.

O contexto historico en que se desarrolla iste libro empecipia con a muerte de Chosué y plega dica a monarquía. En ixe tiempo o pueblo de'Israel vive en Canaán.

Libro d'os Chueces
Información cheneral
Autor Desconoixito
Chenero literario Libro relichioso
Versión orichinal en Hebreu
País Israel
Succesión de libros
Precedito por Libro de Chosué.
Succedito por Libro de Rut.
Libro de Chosué

O Libro de Chosué ye o seiseno libro de l'Antigo Testamento y o primero d'o Nevi'im hebreu. O libro narra a historia d'a ocupación israelita de Canaán.

En as Biblias catolicas ye o seiseno libro, estando entre o Deuteronomio y o Libro d'os Chueces.

Prene o nombre de Chosué, o succesor de Moisés como líder d'as tribus hebreas.

Libro de Rut

Rut, tamién clamato Libro de Rut, ye uno d'os libros historicos de l'Antigo Testemento, precedito en a Biblia catolica por o Libro d'os Chueces y seguito por I Samuel. En o Tanakh hebreu se troba entre os Ketuvim ("escritos").

En atras luengas

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.