Internet

Internet ye un rete publico e global de computadors interconnectatos por medio d'o protocolo TCP/IP.

Sobre iste rete funcionan un conchunto de servicios, entre ells os más conoixitos World Wide Web e correu-e, que se puede acceder a ells dende qualsiquier parti d'o mundo, con un dispositivo electronico (ordinador, PDA, telefón móbil, etc...) "connectato" a un rete, por un regular (encara que no pas siempre) pagando bell dreito de connexión a un furnidor d'acceso a Internet e con un modem (MOdulador DEModulador) u equivalent correctament confegurato.

Qualsiquier rete que faiga servir o protocolo IP será una internet, pero Internet en mayusclas nomás bi'n ha una.

Internet como medio de comunicación prencipio a cheneralizar-se en os países desenvolicatos a meyatos d'os anyos 90. En gran parti, Internet l'han ito fendo os "internautas", tot creyando servicios mayoritariament gratuitos. De totas trazas, dende finals d'os anyos 90, os servicios de pago e o comercio electronico i tienen una presencia más gran por cada día.

Actualment, o protocol IP usato ye IPv4 (con adrezas de 4 bytes), pero en un futuro amanato ha d'estar reemplazato por IPv6 (adrezas de 16 bytes), ya que o espacio d'adrezas que ofreixe IP versión 4 se ye acotolando.

Internet users by country world map
Usuarios d'Internet arredol d'o mundo.

Connexión a Internet

Ta connectar un dispositivo electronico a internet, cal tener:

  • Un furnidor d'acceso a Internet
  • Un módem u equivalent

Pendendo en o dispositivo electronico e en o servicio contractato, podremos connectar a internet, emplegando diferents tecnolochías:

Connexión telefonica

  • Os módems actuals son limitatos a una velocidat maxima de connexión de 56 Kbps. Son tamién conoixitos como módems dial-up.

ADSL

  • L'ADSL emplega un módem u un endrezador, premite navegar amás velocidat que a connexión telefonica estándard emplegando tamién o cordón d'o telefón como medio de transmisión de datos.

PLC

  • PLC emplega os cordons d'electricidat ta transmitir os datos. Os módems PLC se connectan a una presa de corrient e a l'ordinador.
24 de chunio

- fiesta de Sant Chuan Baptista.

- celebración d'a romería de Sant Chuan de Busa en l'Alto Galligo.

28 d'aviento

Día d'os santos inocents

Dominio d'Internet

Un dominio d'Internet (o TLD, Top-level Domain) ye cada nodo que desciende d'o dominio radiz ".", y representa a un subrete nominal (clasificato por nombres, diferent d'un subrete protocolar clasificato por direccions IP) dentro d'o Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por as suyas sieglas en anglés).

Dentro de cada dominio puede haber-ie subdominios, dentro d'os qualos bi'n puede haber d'atros, formando-se asinas os nombres de dominio, que cheneran un tarabidau de árbol de dominios. A notación textual d'os nombres de dominio pende en una serie ordenada de etiquetas trestalladas por puntos, y a lo remate o dominio radiz ".", anque iste zaguer no gosa escribir-se. Por eixemplo, o nombre de dominio www.eixemplo.com tien cuatro etiquetas, a saber: www, dominio, com, y ".", i-habendo como dominio de ran superior (TLD) a com.

Existen tamién dominios d'internet patrocinatos.

Internet Broadway Database

A Internet Broadway Database (IBDb), (en aragonés: Base de Datos de Brodway en Internet) ye una base de datos accesible por o rete a traviés d'una pachina web en a quala se hi puet trobar información sobre obras de teatro de Broadway, os suyos productors y actors u qualsiquier bell atra presona relacionata con o mundo d'o teatro de Broadway.

A devantadera d'a pachina estió en 20 de noviembre de 2000, y concebita por Karen Hauser d'a Broadway League, tién rechistratas produccions dende os prencipios d'o teatro en Broadway en l'anyo 1700.

Internet Movie Database

Internet Movie Database (en aragonés base de datos de cintas en Internet) ye una base de datos accesible por o rete a traviés d'una pachina web en a quala se i puet trobar información sobre cintas, series de televisión, actors, directors cinematograficos, productors cinematograficos, guionistas u qualsiquier bell atra presona relacionata con o mundo d'o Cine. A devantadera d'a pachina estió o 17 d'octubre de 1990, y actualment bi ha no nomás a versión prencipal en anglés, sino tamién versions en francés y castellán.

Pachina web

Una pachina web ye un documento d'a clamada World Wide Web (WWW); ye escrita d'ordinario en luengache HTML y o suyo conteniu gosa estar variato: textos, imáchens, sonius, animacions, etcetera... Puede estar programada en luengaches dinamicos lo que premite de creyar aplicacions diversas.

En atras luengas

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.