Judit

Judit is 'n Ou Testamentiese apokriewe boek en vertel die verhaal van Judit, 'n Israelitiese heldin en wys dat God die Israeliete van hulle vyand red as hulle in Hom glo en dapper is.

Dit lyk asof die boek oorspronklik in Hebreeus geskryf is en later in Grieks vertaal is. Die skrywer van die boek is onbekend maar daar word vermoed dat die boek in die eerste eeu voor Christus geskrywe is. Die boek is nie akkuraat nie en daar is botsings met gebeure in dié verhaal en gebeure in ander betroubare bronne.

Bron

  • APOKRIEWE Ou en Nuwe Testament. Verlore boeke uit die Bybelse tyd. Jan van der Watt, Francois Tolmie. 2005. ISBN 1-77000-192-1
Apokriewe boeke

Die apokriewe (van die Griekse woord apokrief, wat beteken "om iets weg te steek") is die Joodse geskrifte wat nie in die Hebreeuse Bybel of in meeste moderne Bybels ingesluit is. Met die term apokriewe boeke word dié geskrifte aangedui wat oënskynlik Bybels is omdat hulle aan die naam van 'n geïnspireerde skrywer gekoppel word of aanvullende mededelings doen oor Bybelse gegewens, maar nie amptelik as Bybelboeke aanvaar word nie. Apokrief beteken hier nie-kanoniek, oftewel nie deel van die Bybel nie. Onder Protestante word die Ou-en-Nuwe Testamentiese Appokriewe beskou as boeke wat nie in die bybel hoort omdat:

Dit nie onder God se gesag geskryf is

Dit verkeerde idees bevat

Dit inteenstelling staan met die ander 66 boekeDie Rooms-Katolieke se opinie daaroor verskil. In 1546 het die Rooms-Katolieke kerk by die Sinode van Trente formeel bevestig dat die ekstra Ou-Testamentiese boeke, wat nie in die Hebreeuse ou-testament is, Volgens hulle as gesagvol aanvaar is.

Wanneer bepaal moet word watter boeke as apokrief bestempel moet word, is daar een belangrike verskil in opvatting tussen Protestante en Rooms-Katolieke. Dit gaan egter nie om die Nuwe Testament nie: AI die legendariese verhale wat afsonderlik van die Nuwe Testament ontstaan het, soos byvoorbeeld die sogenaamde evangelies oor die jeug van Jesus en "handelinge" van verskillende apostels, is deur Protestante sowel as Rooms-Katolieke eenparig as deel van die Bybel verwerp.

Wat die Ou Testament betref, bestaan daar wel 'n meningsverskil. By Protestante het die benaming apokriewe boeke in die algemeen gedui op 'n bepaalde groep boeke wat geskrifte genoem moet word, maar waarvan die meeste wel as kanonieke boeke deur Rooms-Katolieke aanvaar word. Dit is hoofsaaklik 'n reeks geskrifte wat nie in die Hebreeuse Bybel voorkom nie, maar wel in die ou Griekse Bybelvertaling, die Septuagint. Die Rooms-Katolieke dui dié geskrifte aan met die tegniese term "deuterokanonieke boeke". Hulle is as aanhangsel in ou uitgawes van die Nederlandse Statebybel opgeneem; ook in die uitgawe van die nuwe Bybelvertaling van die Evangelies-Lutherse Kerk, kan 'n mens die meeste daarvan in 'n afsonderlike afdeling tussen die Ou en Nuwe Testament kry.

Bybel

Die Bybel is die heilige boek van die Christelike en Joodse geloof. Die Joodse Bybel of Tenach het 39 dele en vertel die verhaal van God se verhouding met die Joodse mense in antieke tye. Dié 39 dele is ook deel van die Christelike Bybel en word die Ou Testament genoem. Die Christelike Bybel het nog 27 dele, wat die Nuwe Testament genoem word. Daarin word die verhaal van Jesus vertel.Die woord 'Bybel' stam van die Griekse woord βιβλια biblia (boeke), wat 'n meervoud is van βιβλιον biblion (wat oorspronklik papirus beteken en later gebruik is as aanduiding van papier, geskrif, boek(rol)). Die Bybel bevat drie verskillende versamelings boeke:

Die Ou Testament, ook die Hebreeuse Bybel genoem. Dit is geskryf gedurende die eeue heen en dit bestaan oorspronklik vir die grootste deel in Hebreeus met enkele Aramese paragrawe. (Die Tanach is anders georden)

Die Apokriewe boeke, boeke buiten die kanon van Nicea.

Die Nuwe Testament, geskryf gedurende die tweede helfte van die eerste eeu na Christus, in moderne Grieks (koinè-Grieks).In breë trekke gaan die Bybel oor hoe God as skepper met die mens in tyd en ruimte omgegaan het, die plek van die mens in verhouding tot die skepping, die skepper en die heelal en inbreek van ewigheid (domein van God) in die tyd (domein van die mens).

Met 'n geraamde verkope van meer as 5 miljard kopieë word die Bybel algemeen as die topverkoper boek van alle tye beskou. Na raming word 100 miljoen Bybels jaarliks verkoop. Dit is uniek in baie opsigte, waarvan vertaling en skrywers net 'n paar is. Dit het ook 'n groot invloed op letterkunde en die geskiedenis, veral in die Weste, uitgeoefen.

Danubius Strykkwartet

Die Danubius Strykkwartet of Danubius Kwartet is in 1983 in Hongarye gestig.

Die lede daarvan is die violiste Judit Tóth (voorheen Mária Szabó) en Adél Miklós, die altviolis Cecilia Bodolai (voorheen Agnes Apró) en die tjellis Ilona Wibli, welke onder artistieke leiding van die violis Vilmos Tátrai staan. Die kwartet het in die vroeë jare van sy stigting 'n aantal toekennings gewen; en het onder meer die strykkwartet nr. 1 van Reményi vir Hungaroton, die volledige strykkwartette van Villa-Lobos vir Marco Polo, en vir Naxos die Mozart en Brahms klarinetkwintette, die Boccherini Kitaarkwintette en Louis Spohr se Op. 33 strykkwintette, opgeneem.

Elie Wiesel

Eliezer Wiesel (Hebreeus: אֱלִיעֶזֶר וִיזֶל}} ʾĔlîʿezer Vîzel; 30 September 1928 – 2 Julie 2016) was 'n Roemeens-gebore Amerikaanse Jood, skrywer, professor, politieke aktivis, Nobelprys ontvanger en Holocaust oorlewende. Hy was die skrywer van 57 boeke wat meestal in Frans en Engels geskryf is, insluitende Night (boek), 'n werk gebaseer op sy ondervindinge as 'n gevangene in die Auschwitz en Buchenwald konsentrasiekampe.Saam met sy skryfwerk was hy ook professor van Lettere en Wysbegeerte by Boston Universiteit, welke die Elie Wiesel Sentrum vir Joodse Studies ter ere van hom gestig het. Hy was betrokke by Joodse bewegings en het gehelp om die Verenigde State Holocaust Gedenkmuseum in Washington, D. C. te stig. In sy politieke aktiwiteite het hy ook veldtogte gehou vir die slagoffers van onderdrukking in plekke soos Suid-Afrika, Nicaragua, Kosovo, en oorloggeteisterde Darfoer in Soedan. Hy het in die openbaar die 1915 Armeense volksmoord veroordeel en 'n sterk verdediger van menseregte gedurende sy leeftyd gebly. Hy was beskryf as "die mees belangrikste Jood in Amerika" deur die Los Angeles Times.Die Nobelprys vir vrede was in 1986 aan Wiesel toegeken, by welke geleentheid die Noorweegse Nobel Komitee hom 'n "boodskapper aan die mensdom" genoem het en gekonstateer het dat deur sy stryd om vrede te maak met "sy eie persoonlike ondervindinge van totale vernedering en van die uiterste minagting vir menslikheid wat ten toon gestel was in Adolf Hitler se doodskampe", sowel as sy "praktiese werk in die sake vir vrede", Wiesel 'n boodskap "van vrede, versoening en menslike waardigheid" aan die mensdom gelewer het. Hy was 'n stigterslid van die New York Menseregte Stigting en het deur sy leeftyd betrokke gebly daarby.

Hooglied van Salomo

Hooglied van Salomo is die 22ste boek in die kanon van Hebreeuse Geskrifte wat as Ou Testament in die Bybel opgeneem is. Hooglied bevat 'n versameling liefdesliedere (sommige daarvan met uitgesproke erotiese inhoud) waarin die man en vrou mekaar se aantreklikheid en hulle liefde en hartsog vir mekaar besing.

Daar is in die egte liefdesverhouding nie net vreugde nie maar ook misverstand en hartseer (3:1 e.v.; 5:6 e.v.), maar die liefde is onuitblusbaar. (8:6,7).

Jeanette Ferreira

Jeanette Ferreira (20 April 1954 - ) is ’n Afrikaanse skrywer, digter en uitgewer.

Judit Polgár

Judit Polgár (gebore 23 Julie 1976) is 'n Hongaarse skaakspeler en grootmeester. Sy word beskou as die sterkste vroulike skaakspeler van alle tye.In 1991, het Polgár 'n grootmeester geword op die ouderdom van 15 jaar en 4 maande, op die tyd die jongste om dit te doen en breek die vorige rekord van Bobby Fischer. Sy was die jongste speler om in die FIDE rang se top 100 speler in te kom in Januarie 1989, op die ouderdom van 12. Sy is die enigste vroumens om te kwalifiseer vir die Wêreldkampioenskap in 2005. Sy is nogsteed die enigste vrou met meer as 2700 punte rang. Sy was no. 1 vroumensskaakspeler in die wêreld vanaf Januarie 1989 tot Maart 2015.

Polgár is die enigste vrou wat 'n wedstryd teen 'n no.1 gewen het, en het elf voormalige skaakkampioene gewen: Magnus Carlsen, Anatoly Karpov, Garry Kasparov, Vladimir Kramnik, Boris Spasski, Vasily Smyslov, Veselin Topalov, Viswanathan Anand, Ruslan Ponomariov, Alexander Khalifman, en Rustam Kasimdzhanov.

NG gemeente Bethulie

Die NG gemeente Bethulie is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Suid-Vrystaat wat in 1862 gestig is as die 10de gemeente van die Kerk in die Oranje-Vrystaat en nagenoeg die 85ste in die Kerk. Dis geleë in die Ring van Smithfield, saam met die gemeentes Smithfield, Edenburg, Rouxville, Wepener, Dewetsdorp, Zastron, Reddersburg en Vanstadensrus. Bethulie het in 2015 479 belydende en 137 dooplidmate gehad en die Ring onderskeidelik 3 006 en 844.

Ou Testament

Die term Ou Testament (van Latyns testamentum, 'n vertaling van respektiewelik die Hebreeuse בְּרִית (berît) en Griekse διαθήκη (diathēkē) – "verbond", ook: Eerste Testament) verwys in die Christelike teologie sedert omstreeks 180 na die Heilige Skrifte van die Jodedom wat daar sedert omstreeks 100 as Tanach bekend staan, asook 'n aantal skrifte uit die Septuagint wat vanaf 250 v.C. ontstaan het. Dit is oorspronklik in Hebreeus geskryf (vandaar die alternatiewe name Hebreeuse Skrifte of Hebreeuse Bybel), afgesien van kleiner gedeeltes in Bybelse Aramees.

Die eerste Christene het hierdie skrifte as die "Woord van God" beskou wat Jesus van Nasaret as Messias van Israel en die wêreld se ander volke verkondig. Afhangende van die skrifte se uitlegging word Jesus as die verlosser beskryf. Die Ou Kerk het die Hebreeuse Skrifte as openbaring teen kleiner Christelike minderhede verdedig wat hierdie opvatting nie gedeel het nie.

As kanon is die Ou Testament tot 350 saamgestel en die volgorde van sy boeke vasgelê om saam met die Nuwe Testament as Christelike Bybel te dien. Nogtans verskil die groot Christelike kerke oor die aantal boeke wat tot die kanon behoort. Terwyl Protestantse kerke dit tot die boeke van die Tanach beperk het, erken die Rooms-Katolieke Kerk net soos Ortodokse Christene daarnaas ook verskillende skrifte uit die Septuagint.

Skaak

Skaak (Persies šāh, van Schah, d.i. ‚Koning‘ – dus die naam „die koninklike spel“) is 'n strategiese bordspel vir twee spelers. Die huidige vorm van die spel het in suidelike Europa ontstaan tydens die tweede helfte van die 15de eeu nadat dit ontwikkel het uit soortgelyke en baie ouer spelle met Indiese en Persiese oorsprong. Vandag is skaak een van die gewildste bordspele ter wêreld en word dit deur miljoene mense tuis, in klubs, aanlyn, per pos, en in toernooie gespeel.

Skaak word gespeel op 'n vierkantige bord wat verdeel is in agt rye en agt kolomme, met 64 indiwiduele blokkies wat tradisioneel lig en donker gekleur is. Elke speler het 16 stukke, wat bestaan uit agt pionne, twee torings, twee lopers, twee ruiters, een dame en een koning. Elke stuk skuif op sy eie manier. Die twee kante word onderskei deur kontrasterende kleure. Die doel van die spel is om die koning van die opponent in skaakmat te plaas.

Georganiseerde skaakkompetisies het in die 16de eeu begin en het sedertdien aansienlik ontwikkel. Alhoewel dit nie 'n Olimpiese sport is nie, word skaak wel deur die Internasionale Olimpiese Komitee as 'n sport erken. Die eerste amptelike Wêreldskaakkampioen, Wilhelm Steinitz, het sy titel in 1886 verwerf. Die huidige wêreldkampioen is Magnus Carlsen van Noorweë. Teoretici het sedert die spel se ontstaan uitgebreide skaakstrategieë en taktiek ontwikkel.

Een van die doelstellings van vroeë rekenaarwetenskaplikes was om 'n skaakprogram te ontwikkel. Hedendaagse skaak word sterk beïnvloed deur die vermoëns van skaakprogramme en die vermoë om aanlyn teen ander spelers te speel. In 1997 het Deep Blue die eerste rekenaar geword om 'n heersende skaakkampioen te verslaan in 'n wedstryd waarin dit teen Garry Kasparov gewen het.Die woord skaak kom van die Persiese woord sjah, wat koning beteken. Ook die woord mat is Persies en beteken hulpeloos.

Szeklers

Die Szeklers (Hongaars: Székely; Roemeens: Secui, vroeëre spelling Săcui) is ’n Hongaarse etniese groep wat veral in Szeklerland (Székelyföld), aan die oosgrens van Transsilvanië in die huidige Roemenië, woon. Histories beskou is die Szeklers die grensbewakers van die Koninkryk van Hongarye.

Die Szeklers was in die Middeleeue naas die Hongaarse adellikes en die Transsilvaniese Saksers een van die drie bevoorregte volke van Transsilvanië. Szeklerland is teenswoordig in Roemenië.

Die meeste Szeklers voel hulle is eerstens Hongare en tweedens Szeklers. In die sensus van 2002 het net 150 mense hul volksgroep as "Szeklers" aangedui. Feitlik almal het eerder "Hongaars" gekies.

Die Szeklers word verteenwoordig deur die Nasionale Szeklerraad.

Bybelboeke
Hoofklassifikasie
Sekondêre klassifikasie
Manuskripte

Ander tale

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.